คู่มือช่วยเหลือตัวเองสําหรับระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000087456

06/06/2022

คู่มือช่วยเหลือตัวเองเหล่านี้รวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือตัวเอง ติดตั้งและตั้งค่า ดาวน์โหลด และการแก้ไขปัญหาสําหรับ Intel® Data Center Systems สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud

หมาย เหตุIntel® Data Center Systems (Intel® DCS) มีชื่อว่า Intel® Data Center Block (Intel® DCB)

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

1. รู้เกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud

สําหรับรายการรหัสผลิตภัณฑ์และฮาร์ดแวร์และความเข้ากันได้ของเฟิร์มแวร์ ให้ดูรายการต่อไปนี้:

2. ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านIntel Distribution

หากต้องการทําความเข้าใจการใช้งานเวิร์คโหลดและสถานการณ์ต่างๆ ให้ไปที่ Nutanix* sizer

ทํางานร่วมกับผู้แทนจําหน่าย Intel ของคุณเพื่อสั่งซื้อผ่าน Intel Configure To Order Tool (CTO)

โปรดดูที่ส่วนเนื้อหาของบุคคลที่สาม 6.2 ใน ข้อกําหนดการใช้งานของ Intel

3. ดาวน์โหลดแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Bare Metal

ดาวน์โหลดแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (Bare Metal) สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง:

4. ตั้งค่าการตั้งค่า BIOS ที่จําเป็น

ตรวจสอบและตั้งค่าการตั้งค่า BIOS ที่จําเป็นสําหรับระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud เพื่อเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์สําหรับการปรับใช้และติดตั้งซอฟต์แวร์ Nutanix*:

5. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Nutanix*

ไปที่ Nutanix* AOS/AHV/รองพื้น/ และอื่นๆ เพื่อดาวน์โหลด

ดูบทความเกี่ยวกับ KB ของ Nutanix*

โปรดดูที่ส่วนเนื้อหาของบุคคลที่สาม 6.2 ในข้อกําหนดการใช้งานของ Intel

6. อัปเดตเฟิร์มแวร์และส่วนประกอบของระบบผ่าน Nutanix* Life Cycle Manager (LCM)

Intel® Data Center Block สําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud อาศัย Prism Life Cycle Manager ของ Nutanix สําหรับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ใดๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า Nutanix* Life Cycle Manager

หากต้องการใช้งาน Nutanix* LCM โปรดดู การสาธิต Nutanix* Life Cycle Manager

โปรดดูที่ส่วนเนื้อหาของบุคคลที่สาม 6.2 ในข้อกําหนดการใช้งานของ Intel

7. แก้ไขปัญหาระบบศูนย์ข้อมูล Intel® สําหรับ HCI ที่ได้รับการรับรองสําหรับแพลตฟอร์ม Nutanix* Enterprise Cloud
8. ข้อมูลการรับประกันและการสนับสนุน

ดูคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลการรับประกันสําหรับระบบศูนย์ข้อมูล Intel® และข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การรับประกันและการสนับสนุนระบบศูนย์ข้อมูล Intel®