ระบุIntel® NUC Element

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000055733

23/06/2021

Intel® NUC Elementหมายเลข SA หรือ AA (หมายเลขชิ้นส่วนประกอบย่อยหรือ Stocking ID) จะแสดงอยู่บนฉลาก ซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ Intel® Computed Elements คุณจะต้องใช้หมายเลขเหล่านี้เมื่อดูความคุ้มครอง ของ การรับประกัน ดูตัวอย่างด้านล่างว่าฉลากจะปรากฏอย่างไร

ตัวอย่างที่ 1: Intel® NUC 8 Pro Computed Element CM8i5CB

  1. หมายเลขผลิตภัณฑ์
  2. หมายเลข AA (Stocking ID)

Intel NUC 8 Pro Compute Element CM8i5CB

ตัวอย่างที่ 2: Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1มีดังนี้

  1. หมายเลขผลิตภัณฑ์
  2. หมายเลข SA (Stocking ID)

Intel NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABA

ตัวอย่างที่ 3: Intel® NUC Rugged Board Element CMB1มีดังนี้

  1. หมายเลขผลิตภัณฑ์
  2. หมายเลข AA (Stocking ID)

Intel NUC Rugged Board Element CMB1ABA

 

หมายเลข SA หรือ AA
(ID สินค้าคงคลัง)
รุ่นผลิตภัณฑ์ลิงก์ไปยังไซต์การสนับสนุนลิงก์ไปยังข้อมูลด้านเทคนิค
M15481-xxxส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11Bv716Wสนับสนุนราย ละเอียด
M15483-xxxส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11IBi716Wสนับสนุน
K93838-xxxส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11Bv58Wสนับสนุน
M15484-xxxส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11IBi58Wสนับสนุน
K93946-xxxส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11IBi38Wสนับสนุน
M15494-xxxส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11YBC4Wสนับสนุน
K53738-xxx
K53740-xxx
K53774-xxx
K53746-xxx
K53744-xxx
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8v7CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i7CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8v5CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i5CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i3CB
สนับสนุน
K53742-xxx
K53739-xxx
ส่วนประกอบประมวลผลที่® Intel® NUC 8 CM8PCB
ส่วนประกอบประมวลผลที่® Intel® NUC 8 CM8CCB
สนับสนุน
K53776-xxx
K53778-xxx
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ริกา
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABB
สนับสนุน
K93662-xxx
K93663-xxx
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FB
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FBAV
สนับสนุน
K10099-xxxIntel® NUC Assembly Element CMA2GBสนับสนุน
K73388-xxxIntel® NUC Pro Assembly Element CMA1BBสนับสนุน
M10098-xxxIntel® NUC Board Element CMB2GBสนับสนุน
K53775-xxx
K53777-xxx
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABA
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABB
สนับสนุน
K53779-xxxIntel® NUC Pro Assembly Element CMA1BBสนับสนุน