ระบุ Intel® NUC Element ของคุณ

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000055733

07/02/2024

Intel® NUC Element หมายเลขซีเรียลและหมายเลข SA หรือ AA (หมายเลขชิ้นส่วนประกอบย่อย หรือ Stocking ID) มีระบุอยู่บนฉลาก ซึ่งอยู่บนอุปกรณ์ Intel® Compute Element คุณจําเป็นต้องมีหมายเลขเหล่านี้เมื่อตรวจสอบความคุ้มครองของการรับประกัน

ตัวอย่าง: แล็ปท็อป Intel® NUC Element

  1. หมายเลขซีเรียลที่ฝาครอบด้านหลัง
  2. หมายเลข SA (Stocking ID) บนฝาครอบด้านหลัง

Intel NUC Laptop Element