ลิงก์การสนับสนุนสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056405

19/09/2022

หน้านี้จะรวบรวมลิงก์ไปยังเนื้อหาสนับสนุนด้านล่าง รวมถึง BIOS และการดาวน์โหลดไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

หมาย เหตุระบุชุดแล็ปท็อป Intel® NUCของคุณ

 

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71Gเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71Hเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC710, LAPRC510
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC710เริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510เว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC710 EVOเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510 EVOเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71Fเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71Eเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC51Eเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710, LAPBC510
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC510เริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710เว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดทั้งหมด
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71Aเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดอื่นๆ
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71Bเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดอื่นๆ
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71Cเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดอื่นๆ
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71Dเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนการดาวน์โหลดอื่นๆ
องค์ประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC
ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC
เริ่มต้นใช้งาน
เว็บไซต์สนับสนุนการดาวน์โหลดอื่นๆ