วิดีโอวิธีการ: สร้างทีมใน Windows® 10 โดยใช้ PowerShell*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056182

11/09/2022

วิดีโอนี้เป็นบทช่วยสอนสั้นๆ เกี่ยวกับการสร้างทีมโดยใช้คําสั่ง PowerShell* ใน Windows® 10

หมาย เหตุ

คําสั่งเหล่านี้จะไม่ทํางานใน Windows* Server 2016 และ Windows Server 2019 ใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างทีมและ VLAN คําแนะนําที่นี่

 

 

รายการคําสั่งที่ใช้ในวิดีโอนี้:

Import-Module -ชื่อ 'C:\ไฟล์โปรแกรม\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets'
รับ IntelNetAdapter
New-IntelNetTeam
รับความช่วยเหลือใหม่-IntelNetTeam -รายละเอียด
New-IntelNetTeam –TeamMembers "", "" –TeamMode AdapterFaultTolerance –TeamName ""
 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการตั้งค่า Teaming ด้วยอะแดปเตอร์ Intel® Ethernetใน Windows® 10 1809