คู่มือการกําหนดค่า Intel® Server Board M10JNP2SB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055608

07/07/2022

คู่มือการกําหนดค่า (PDF) icon
เอกสารอ้างอิงที่จะช่วยคุณระบุอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่และชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับIntel® Server Board M10JNP2SB:

ขนาด: 648 KB
วันที่: มกราคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 2.2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หมาย เหตุ

Intel® Integrated Baseboard Management Controller (BMC) ของ Intel® สามารถเข้าถึงได้โดยยูทิลิตี้มาตรฐาน เทอร์มินัลนอกชั้น วางโอเพนซอร์ส หรือเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์ ตัวอย่างหนึ่งคือ IPMIUtility ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะเซ็นเซอร์และการควบคุมพลังงาน ลูกค้าเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการใช้ยูทิลิตี้โอเพนซอร์ส Intel ไม่มีการควบคุมยูทิลิตี้เหล่านี้และไม่สามารถรับประกันการแก้ไขใดๆ กับยูทิลิตี้เหล่านี้

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel®: คู่มือการจัดการเซิร์ฟเวอร์
ข้อความร่วมจากโปรโมท Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค IPMI