คู่มือการจัดการสำหรับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่มี BMC แบบรวมที่ฝังตัว

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006909

12/07/2017

คู่มือการจัดการเซิร์ฟเวอร์ (PDF)icon
คู่มือนี้ครอบคลุมโซลูชันการจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่นำเสนอบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และแพลตฟอร์มโดยเฉพาะตัวควบคุมการจัดการ Baseboard ที่ผสานรวม (BMC ที่รวมเข้าด้วยกัน)

ชื่อไฟล์: G37830-002_ServerManagementGuide_R3_1. pdf
ขนาดไฟล์: ๓,๔๙๑ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*