วิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรอง DigiCert * สำหรับ Intel® AMT การติดตั้งและการกำหนดค่าระยะไกล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055009

08/07/2019

วิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรอง DigiCert * สำหรับ Intel® AMT การติดตั้งและการกำหนดค่าระยะไกล (PDF)PDF icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรอง DigiCert * ที่จะ:

  • ตรงกับ DigiCert * รหัสประจำตัวที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  • อนุญาตให้คุณใช้การกำหนดค่าและการบำรุงรักษาระยะไกลโดยใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

ขนาด: ๒.๖ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*