วิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรอง * สำหรับการติดตั้งและการกำหนดค่า

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055010

08/07/2019

วิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรอง * สำหรับ Intel® AMT การติดตั้งและการกำหนดค่าระยะไกล (PDF)PDF icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรองที่ได้รับความไว้วางใจ * ที่จะทำสิ่งต่อไปนี้

  • ตรงกับรหัสประจำตัวที่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้า *
  • อนุญาตให้คุณใช้การกำหนดค่าและการบำรุงรักษาระยะไกลโดยใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

ขนาด: ๒.๙ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*