ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000054907

25/03/2024

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KS ที่บรรจุร่วมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของแท้ของ Intel และขายให้กับลูกค้าปลายทาง ในฐานะส่วนประกอบแบบสแตนด์อโลน โปรเซสเซอร์ Intel® ที่อยู่ภายในระบบ OEM อยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต OEM และมักจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Intel  

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงความถี่สัญญาณนาฬิกาหรือแรงดันไฟฟ้าอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นโมฆะ และลดความมั่นคง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของโปรเซสเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบและส่วนประกอบเพื่อดูรายละเอียด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัด:

 

การรับประกันเฉพาะประเทศ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลาสามปีสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง
ฉันจะค้นหาหมายเลขของโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องสำหรับการรับประกันได้ที่ไหน