ID บทความ: 000039493 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 04/04/2023

จะรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable ได้จากที่ใด

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

รับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์รวมถึงคุณสมบัติแพลตฟอร์มหลัก การสร้างแบรนด์ สแต็ก SKU และคําแนะนําในการเปลี่ยน

คำอธิบาย

การเปรียบเทียบตระกูลโปรเซสเซอร์

ความละเอียด

ดู ข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลโปรเซสเซอร์ได้จากข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปและการกําหนดค่าคุณสมบัติ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum มอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมสําหรับเวิร์คโหลดระบบคลาวด์ที่สําคัญและไฮบริด การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ การเรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีความก้าวหน้าครั้งคราวในด้านเทคโนโลยี I/O, หน่วยความจํา, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และเครือข่าย

  • ประสิทธิภาพของซ็อกเก็ต 2, 4 และ 8 ขั้นสูง ซึ่งออกแบบมาสําหรับเวิร์คโหลดและบริการที่ต้องการมากที่สุดตั้งแต่ Edge ไปจนถึง Cloud
  • ประสิทธิภาพที่ปรับขนาดได้สูงสุด 4 ซ็อกเก็ต ความน่าเชื่อถือขั้นสูง และโซลูชันการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
  • คอร์ของ CPU: สูงสุด 60 การปรับตั้งค่าซ็อกเก็ต: สูงสุด 8

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold นําเสนอประสิทธิภาพที่สูง ความน่าเชื่อถือขั้นสูง และการรักษาความปลอดภัยที่เสริมประสิทธิภาพด้วยฮาร์ดแวร์ที่ปรับมาให้เหมาะกับเวิร์คโหลดศูนย์ข้อมูล การประมวลผลเครือข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบไฮบริดที่มีความต้องการสูง

  • ประสิทธิภาพที่ปรับขนาดได้สูงสุด 4 ซ็อกเก็ต ความน่าเชื่อถือขั้นสูง และโซลูชันการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
  • คอร์ของ CPU: สูงสุด 32 การปรับตั้งค่าซ็อกเก็ต: สูงสุด 4

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver มอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เสริมประสิทธิภาพด้วยฮาร์ดแวร์ที่จําเป็นสําหรับการประมวลผลของศูนย์ข้อมูล เครือข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสมกับองค์กร IT ขนาดกลางและที่กําลังเติบโต

  • ประสิทธิภาพและสมรรถนะด้านการใช้พลังงานสําหรับการประมวลผล เครือข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับเริ่มต้น
  • คอร์ของ CPU: สูงสุด 20 การปรับตั้งค่าซ็อกเก็ต: สูงสุด 2

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze ได้รับการปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กและเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

  • ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการซ่อมบํารุงสําหรับโซลูชันเซิร์ฟเวอร์สําหรับธุรกิจขนาดเล็กและการจัดเก็บข้อมูล
  • คอร์ของ CPU: สูงสุด 8 การปรับตั้งค่าซ็อกเก็ต: สูงสุด 2

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 21 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้