วิดีโอ Sysinfo – ยูทิลิตี้การเรียกข้อมูลระบบ Intel

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000032842

20/11/2023

วิดีโอนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

วิดีโอ Intel System Information Retrieval Utility (Sysinfo) นี้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการและการใช้งานทั้งหมด

ใช้ Sysinfo เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบ ยูทิลิตี้ Sysinfo มีจําหน่ายในเวอร์ชันสําหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น UEFI, Windows* และ Linux*

เวลา หัว ข้อ
:34 ดาวน์โหลด Sysinfo Utility
:54 รัน Sysinfo ใน UEFI Shell
2:21 การใช้งาน Sysinfo ในระบบปฏิบัติการ Windows*
4:10 สิ้น สุด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel System Information Retrieval Utility (Sysinfo)
รายการยูทิลิตี้สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®