คู่มือผู้ใช้สำหรับยูทิลิตีการเรียกข้อมูลระบบของ Intel (Sysinfo)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023940

23/03/2020

คู่มือผู้ใช้ระบบเรียกข้อมูลของ Intel Utility (PDF)PDF
ใช้ยูทิลิตี้การเรียกข้อมูลระบบของ Intel (Sysinfo) สำหรับการรวบรวมข้อมูลระบบ ยูทิลิตี้ Sysinfo มีอยู่ในเวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันเช่น UEFI, Windows * และ Linux * คู่มือผู้ใช้นี้ช่วยให้คุณมี:

  • คุณสมบัติของยูทิลิตี Sysinfo
  • การใช้ยูทิลิตี้
  • ข้อกำหนดสำหรับระบบปฏิบัติการ
  • ขั้นตอนการติดตั้ง


ขนาดไฟล์: ๔๔๐ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดยูทิลิตีระบบเรียกข้อมูล (Sysinfo)
การสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช้ Sysinfo สำหรับการรวบรวมข้อมูลระบบ

 

หมาย เหตุ

ตัวควบคุมการจัดการ Baseboard Management (BMC) ของ Intel® Server สามารถเข้าถึงได้โดยมาตรฐาน, เทอร์มินัลแบบปิดชั้นเปิดหรือเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์ ตัวอย่างหนึ่งคือ IPMIUtility ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะของเซนเซอร์และการควบคุมพลังงาน ลูกค้าเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการใช้ยูทิลิตี้เปิดแหล่งที่มา Intel ไม่มีตัวควบคุมเกี่ยวกับยูทิลิตีเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันการแก้ไขใดๆด้วยยูทิลิตีเหล่านี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์: คู่มือการจัดการเซิร์ฟเวอร์
ข้อความร่วมกันจาก IPMI โปรโมชัน
แหล่งที่มาด้านเทคนิค IPMI