อัปเดตความปลอดภัยของ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT และ Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031784

10/11/2020

Intel มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าและการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา รายการด้านล่างเป็นข้อมูลการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับเฟิร์มแวร์ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) และ Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

การรักษาเฟิร์มแวร์ Intel AMT และ Intel CSME เป็นปัจจุบันเป็นส่วนประกอบหลักในการรักษาความปลอดภัย  หากต้องการตรวจสอบว่าระบบของคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือไม่ให้ใช้เครื่องมือใดเครื่องหนึ่งต่อไปนี้

คำแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยคำ อธิบายข้อมูลการสนับสนุนเพิ่มเติมวันที่ออก
INTEL-SA-๐๐๔๐๔ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นใน Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) และ Intel® Standard Manageability (ISM) อาจอนุญาตให้มีการเลื่อนระดับสิทธิ์ได้ข้อมูลการสนับสนุน8กันยายน๒๐๒๐
INTEL-SA-๐๐๓๙๑ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหลายจุดใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services (Intel® SPS), โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) และ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)ข้อมูลการสนับสนุน10พฤศจิกายน๒๐๒๐
INTEL-SA-๐๐๓๐๗ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในระบบย่อย Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) อาจอนุญาตให้มีการเลื่อนระดับสิทธิ์การปฏิเสธบริการหรือการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลการสนับสนุน11กุมภาพันธ์๒๐๒๐
INTEL-SA-๐๐๒๙๕ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหลายจุดใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel®และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลการสนับสนุน9มิถุนายน๒๐๒๐
INTEL-SA-๐๐๒๔๑ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหลายจุดใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel®และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลการสนับสนุน12พฤศจิกายน๒๐๑๙
INTEL-SA-๐๐๒๑๓ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหลายจุดใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel®และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลการสนับสนุน14พฤษภาคม๒๐๑๙
INTEL-SA-๐๐๑๘๕ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหลายจุดใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel®และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลการสนับสนุน3มีนาคม๒๐๑๙
INTEL-SA-๐๐๑๔๒คำแนะนำการอัปเดตการ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)ข้อมูลการสนับสนุน
 
27สิงหาคม๒๐๑๘
INTEL-SA-๐๐๑๔๑คำแนะนำในการอัปเดตการสะสม Intel® Active Management Technology 9. x-12
 
ข้อมูลการสนับสนุน
 
27สิงหาคม๒๐๑๘
INTEL-SA-๐๐๑๒๕คำแนะนำด้าน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME)
 
ข้อมูลการสนับสนุน27สิงหาคม๒๐๑๘
INTEL-SA-๐๐๑๓๑คำแนะนำด้านความปลอดภัยของตัวควบคุมการจัดการพลังงานข้อมูลการสนับสนุน
 
27สิงหาคม๒๐๑๘
INTEL-SA-๐๐๑๑๘คำแนะนำ Intel CSME 11 x
 
ข้อมูลการสนับสนุน
 
16กรกฎาคม๒๐๑๘
INTEL-SA-๐๐๑๑๒คำแนะนำการรักษาความปลอดภัยของ Q2 ' 18 Intel® AMT/Intel CSME 9 x/10 x/11 xข้อมูลการสนับสนุน
 
16กรกฎาคม๒๐๑๘
INTEL-SA-๐๐๑๐๑คำแนะนำด้าน WPA2 ของ Intel AMTข้อมูลการสนับสนุน
 
11มกราคม๒๐๑๘
INTEL-SA-๐๐๐๘๖Q3 ' 17 Intel AMT/Intel CSME 6 x/7. x/8. x/9. x/10 x/11 x, SPS ๔.๐และโปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) ๓.๐คำแนะนำด้านความปลอดภัยข้อมูลการสนับสนุน10ธันวาคม๒๐๑๗
INTEL-SA-๐๐๐๗๕Intel® Active Management Technology เทคโนโลยีบริการธุรกิจขนาดเล็กจาก Intel®และ Intel® Standard Manageability การเลื่อนระดับของคำแนะนำสิทธิ์ข้อมูลการสนับสนุน17พฤษภาคม๒๐๑๗

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel