การอัปเดตการรักษาความปลอดภัยของ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) และ Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031784

28/02/2023

Intel มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของลูกค้าของเรา รายการด้านล่างเป็นข้อมูลความปลอดภัยล่าสุดสําหรับผู้ใช้เฟิร์มแวร์ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) และ Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) ล่าสุด Intel แนะนําให้ผู้ใช้ Intel® AMT และ Intel® ISM อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผู้ผลิตระบบได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ โปรดทบทวนคําแนะนําหรือคําแนะนําที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสําหรับสถานการณ์ของคุณ

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Intel® AMT และ Intel® CSME ให้ทันสมัยอยู่เสมอเป็นองค์ประกอบสําคัญในการรักษาความปลอดภัย หากต้องการดูว่าระบบของคุณอาจมีช่องโหว่หรือไม่ โปรดใช้หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้:

หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับคําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

คําแนะนําด้านความปลอดภัยคำ อธิบายข้อมูลการสนับสนุนเพิ่มเติมวันที่ออก
INTEL-SA-00699ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในบางผลิตภัณฑ์ Intel® PROSet/Wireless WiFi, Intel vPro® CSME WiFi และ Killer™ WiFi อาจทําให้เกิดการปฏิเสธบริการได้ Intel กําลังออกการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นนี้ข้อมูลสนับสนุน11-ส.ค. 22
INTEL-SA-00473ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นใน WiFi Intel® PROSet/Wireless และ Intel vPro® Converged Security and Management Engine (CSME)™ อาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ  Intel กําลังปล่อยการอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ข้อมูลสนับสนุน5-พ.ย.-21
INTEL-SA-00459ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นใน Intel® Converged Security and Manageability Engine (CSME), Server Platform Services (SPS) และ Intel® Local Manageability Service (Intel® LMS) อาจทําให้เกิดการลอบยกระดับสิทธิ์หรือการเปิดเผยข้อมูลได้  Intel กําลังปล่อยการอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ข้อมูลสนับสนุน6-มิ.ย.-21
INTEL-SA-00404ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นใน Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) และ Intel® Standard Manageability (ISM) อาจทําให้เกิดการลอบยกระดับสิทธิ์ได้ข้อมูลสนับสนุน8-ก.ย.-20 ก.ย.
INTEL-SA-00391ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services (Intel® SPS), โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) และ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)ข้อมูลสนับสนุน10-พ.ย.-20
INTEL-SA-00307ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในระบบย่อยของ Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) อาจทําให้เกิดการลอบยกระดับสิทธิ์ การปฏิเสธการให้บริการ หรือการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลสนับสนุน11-ก.พ.-20
INTEL-SA-00295ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลสนับสนุน9-มิ.ย.-20
INTEL-SA-00241ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลสนับสนุน12-พ.ย.-19
INTEL-SA-00213ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลสนับสนุน14-พฤษภาคม-19
INTEL-SA-00185ช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายใน Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME), Intel® Server Platform Services, โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® และ Intel® Active Management Technologyข้อมูลสนับสนุน3-มี.ค. 62
INTEL-SA-00142คําแนะนําด้านการอัปเดต Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)ข้อมูลสนับสนุน27-ส.ค. 18
INTEL-SA-00141คําแนะนําการอัปเดตสะสม Intel® Active Management Technology 9.x-12.xข้อมูลสนับสนุน27-ส.ค. 18
INTEL-SA-00125คําแนะนําด้านสินทรัพย์ Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME)ข้อมูลสนับสนุน27-ส.ค. 18
INTEL-SA-00131คําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมการจัดการพลังงานข้อมูลสนับสนุน27-ส.ค. 18
INTEL-SA-00118คําแนะนํา Intel CSME 11.xข้อมูลสนับสนุน16-ก.ค.-18
INTEL-SA-00112คําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัย Intel® AMT/Intel CSME 9.x/10.x/11.x ไตรมาสที่ 2 ปี 2018ข้อมูลสนับสนุน16-ก.ค.-18
INTEL-SA-00101คําแนะนํา Intel AMT WPA2ข้อมูลสนับสนุน11-ม.ค.-18
INTEL-SA-00086คําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัย Intel AMT/Intel CSME 6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x, SPS 4.0 และ โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) 3.0 ไตรมาสที่ 3 ปี 2017ข้อมูลสนับสนุน10-ธันวาคม-17
INTEL-SA-00075คําแนะนําด้านการล่วงล้ํา Intel® Active Management Technology เทคโนโลยีบริการธุรกิจขนาดเล็กจาก Intel® และ Intel® Standard Manageabilityข้อมูลสนับสนุน17-พฤษภาคม-17