Intel® Converged Security and Management Engine Version Detection Tool (Intel® CSMEVDT)

19392
6/8/2021

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีเครื่องมือเพื่อตรวจสอบว่าระบบได้รับผลกระทบจากที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Intel หรือไม่ (5.1.0.0)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 2.3 MB
  • SHA1: 80FABA536C890F6173AA6CBC904EEB4E4025FF75
  • Linux*
  • ขนาด: 425.8 KB
  • SHA1: DCB6CF3497FFD6D6865771472FBAD0EE4043C3DB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ส่วน Intel® Converged Security and Management Engine Version Detection Tool (Intel® CSMEVDT) จะช่วยในการตรวจหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในการอัปเดตการรักษาความปลอดภัยของ Intel อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่รวมอยู่ในการดาวน์โหลดแต่ละครั้งเพื่อดูคําแนะนําโดยละเอียดในการใช้เครื่องมือ

CSME_Version_Detection_Tool_Windows.zip: กับผู้ใช้ Windows*

การดาวน์โหลดนี้มีเครื่องมืออยู่สองเวอร์ชั่น:

  • เวอร์ชั่นแรกเป็นเครื่องมือ GUI แบบโต้ตอบที่ค้นพบรายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และให้การประเมินความเสี่ยง แนะน าเวอร์ชันนี้ให้ประเมินผลภายในเครื่องของระบบ
  • เวอร์ชั่นที่สองของเครื่องมือคือคอนโซลที่เรียกใช้งานได้ ซึ่งบันทึกข้อมูลการค้นพบลงในรีจิสตรีของ Windows และ/หรือไปยังไฟล์ XML เวอร์ชันนี้จะสะดวกขึ้นหากผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการค้นพบข้อมูลปริมาณมากในหลายๆ เครื่องเพื่อค้นหาระบบที่ต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์

CSME_Version_Detection_Tool_Linux.CSME_Version_Detection_Tool_Linux.gz: ผู้ใช้ Linux*

เวอร์ชันของเครื่องมือเป็นบรรทัดรับสั่งการที่จะแสดงผลการประเมินความเสี่ยงต่อระบบที่ทดสอบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้