วิธีการตรวจสอบว่าไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) เวอร์ชั่นใดที่ติดตั้งไว้ในระบบ

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000031599

10/05/2023

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) ร่วมกับแอปพลิเคชัน หน่วยความจํา Intel® Optane™ และการจัดการที่เก็บข้อมูล จะถูกใช้ในการจัดการ:

 • ไดรฟ์ข้อมูล RAID: ไดรเวอร์มีความสามารถในการรวมไดรฟ์หลายตัว (ไดรฟ์ข้อมูล RAID) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสูงสุดและอาจลดการสูญเสียข้อมูล
 • Intel® Optane™การกําหนดค่าหน่วยความจํา: ไดรเวอร์ยังมีความสามารถในการรวมโมดูล หน่วยความจํา Intel® Optane™ เข้ากับไดรฟ์ประสิทธิภาพที่ช้ากว่าเพื่อเพิ่มการตอบสนองโดยรวมของระบบ

ตัวเลือกด้านล่างสามารถใช้เพื่อระบุเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Intel® RST ที่ติดตั้งไว้ในระบบในปัจจุบัน นี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องรู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่จําเป็นขึ้นอยู่กับเจนเนอเรชั่นของแพลตฟอร์ม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ที่รองรับบนแพลตฟอร์มของฉัน

ก่อนที่คุณจะอ่านต่อ...

ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Intel® RST ในระบบของคุณ คุณจําเป็นต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือกที่ 1: การใช้ ตัวจัดการอุปกรณ์

 1. เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ขยายในส่วน ตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 3. คลิกขวาที่ ตัวเลือก ชิ®ปเซ็ต SATA/PCIe RST Premium Controller หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ คุณอาจไม่มีไดรเวอร์ Intel® RST ติดตั้งไว้ในระบบของคุณ
 4. คลิก คุณสมบัติ
 5. เลือก แท็บ ไดรเวอร์ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะแสดงอยู่ในหน้า ดูภาพอ้างอิงด้านล่าง

Device Manager

ตัวเลือกที่ 2: การใช้แอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูล

รับแอปพลิเคชันนี้จาก Microsoft* Store
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูลได้จาก Microsoft* Store ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน แอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™ และการจัดการที่เก็บข้อมูล คืออะไร
 1. เปิดแอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูล
 2. เลือกตัวเลือก เกี่ยวกับ จากหน้าต่างด้านซ้าย เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะแสดงทางด้านขวา ดูภาพอ้างอิงด้านล่าง

Option 3

ตัวเลือกที่ 3: ใช้แอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid แบบเก่า

สงสัยว่าทําไมจึงเป็นแอปพลิเคชันแบบเก่า
แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ถูกแทนที่ด้วยแอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูล สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู การประกาศการสิ้นอายุการใช้งาน (End-Of-Life) สําหรับแอปพลิเคชันหน่วยความจําเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid และ Intel® Optane™
 1. เปิดแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid
 2. คลิก ตัวเลือก วิธีใช้ จากหน้าต่างด้านบน
 3. เลือกตัวเลือก รายงานระบบ บนหน้าต่างใหม่
 4. ขยาย ส่วน เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะแสดงอยู่ในส่วนนี้ ดูภาพอ้างอิงด้านล่าง

Driver version