การเร่งความเร็วไดรฟ์ข้อมูล/รองด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000027987

27/12/2021

ไดรฟ์สามารถจับคู่กับหน่วยความจําIntel® Optane™ได้ โดยใช้ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) เพื่อเพิ่มการตอบสนองของระบบ ไดรฟ์ที่กําลังเร่งความเร็วสามารถมีระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าไดรฟ์ระบบ หรือมีข้อมูลเท่านั้น ที่เรียกว่าไดรฟ์รองหรือไดรฟ์ข้อมูล

เมื่อเร่งความเร็วของไดรฟ์ข้อมูล สิ่งสําคัญคือต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • รองรับ Drive type BasicชนิดDynamicไม่เป็น สามารถดูประเภทไดรฟ์ได้ใน การจัดการดิสก์ (กดปุ่ม Windows + x)
  • ไดรฟ์ที่รองรับสําหรับการเร่งความเร็วด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™ ต้องถูกจัดรูปแบบด้วยพาร์ติชัน GPT
  • รองรับไดรฟ์ข้อมูลIntel® Optane™หน่วยความจําเพียงหนึ่งไดรฟ์เท่านั้นในแพลตฟอร์ม และสามารถเร่งความเร็วได้เพียงไดรฟ์เดียวโดยโมดูลหน่วยความจํา Intel® Optane™
  • ข้อมูลสถิติในแอปพลิเคชันจะมีให้ก็ต่อเมื่อทําการเร่งความเร็วไดรฟ์ระบบด้วยโมดูลขนาด 32GB เท่านั้น

ข้อกําหนดระบบและรายละเอียดการกําหนดค่าทั้งหมดสามารถดูได้ในคู่มือการติดตั้งและผู้ใช้สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรีส์ M

เมื่อเลือกดิสก์เพื่อเร่งความเร็ว แอปพลิเคชันจะเพิ่มแท็ก ระบบ ที่ตอนท้ายของชื่อไดรฟ์เพื่อแสดงชื่อไดรฟ์ระบบที่กําลังใช้งานอยู่

หมาย เหตุ

ต่อไปนี้คือการกําหนดค่าที่ไม่รองรับ ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้:

  1. ไดรฟ์เดียวที่มีระบบปฏิบัติการหลายระบบ
  2. ระบบบูทระบบปฏิบัติการแบบคู่ (ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลหลายตัว แต่ละไดรฟ์มีระบบปฏิบัติการ)
  3. ไดรฟ์ภายนอก (เช่น เชื่อมต่อกับระบบผ่าน USB)

 

Intel® Optane™ Memory application