วิธีการติดตั้งและจัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023989

24/06/2022

หน่วยความจำ Intel® Optane™ เป็นโซลูชันการเร่งความเร็วระบบที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มการตอบสนองบนแพลตฟอร์ม Intel ที่รองรับด้วยซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid

คู่มือต่อไปนี้สามารถช่วยคุณในประการต่อไปนี้เมื่อจัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ Intel® Optane™:

  • คุณสมบัติที่จำเป็นของแพลตฟอร์ม
  • ขั้นตอนกำหนดค่าการติดตั้งหรืออัปเกรดระบบใหม่
  • การจัดการกับแอปพลิเคชันที่สามารถใช้หน่วยความจำ Intel® Optane™ และไดรเวอร์ Intel® RST
  • คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
ข้อสำคัญ
  • ถ้าไม่เป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยความจำ Intel Optane มีอยู่ในระบบของคุณหรือไม่ และคุณได้รับข้อความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้:
  • หน่วยความจำ Intel® Optane™ H10 ที่ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตตเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่สมบูรณ์ หากคุณพบปัญหาหรือต้องการปิดใช้งานการเร่งความเร็ว เช่น ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หรือสำรองข้อมูล เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณประสานกับผู้จำหน่ายระบบของคุณก่อนทำการเปลี่ยนแปลง อาจต้องมีการปรับแต่งระบบให้เหมาะกับแพลตฟอร์ม

 

คู่มือผู้ใช้และการติดตั้งหน่วยความจำ Intel® Optane™ ซีรีส์ M (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 3.19 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2022
ฉบับปรับปรุง: 3

คู่มือผู้ใช้และการติดตั้งหน่วยความจำ Intel® Optane™ ซีรีส์ H (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 1.69 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 2

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจำ Intel® Optane™
การรองรับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มสำหรับหน่วยความจำ Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M
แก้ไขปัญหาการตรวจหาด้วยหน่วยความจำ Intel® Optane™ ซีรีส์ H
คู่มือการแก้ปัญหาสำหรับหน่วยความจำ Intel® Optane™