Intel-SA-00104 สําหรับ Infineon* Trusted Platform Module (TPM)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026516

15/04/2022

เพื่อตอบสนองต่อคําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัยล่าสุดของ Intel, INTEL-SA-00104 เกี่ยวกับช่องโหว่ Infineon* Trusted Platform Module (TPM):

  • สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ใน Intel® NUC บางเวอร์ชันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้
  • เวอร์ชันอื่นๆ ไม่สามารถอัปเดตได้และต้องเปลี่ยนใหม่ภายใต้การรับประกัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Intel หากคุณมีหนึ่งในเวอร์ชันเหล่านี้

ตารางแสดงรุ่นและเวอร์ชันของ Intel NUC ที่ได้รับผลกระทบ หากหมายเลข SA# หรือ AA ของ Intel® NUC ของคุณไม่อยู่ในตาราง จะไม่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้ หากต้องการค้นหา SA# หรือ AA# ของชุดอุปกรณ์หรือบอร์ดของคุณ โปรดดู ระบุ Intel® NUC ของคุณ

ชุด Intel® NUC NUC7i5DNHE, NUC7i5DNKE และIntel® NUC Board NUC7i5DNBE
รุ่นเวอร์ชันที่ต้องใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPMคำ แนะ นำ
NUC7i5DNHESA #
J71739-502
J57828-502
J57828-503
อัปเดตเป็น BIOS เวอร์ชัน 0050 หรือใหม่กว่า
NUC7i5DNKESA #
J72865-502
J72865-503
J72377-xxx
NUC7i5DNBEAA #
J57626-502
J57626-503
ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE และบอร์ด Intel® NUC NUC5i5MYBE
รุ่นเวอร์ชันที่ต้องเป็น
เปลี่ยนใหม่ภายใต้การรับประกัน
เวอร์ชันที่ต้องใช้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM
NUC5i5MYHESA #
H47796-202
H47796-203
H47796-204
SA #
H47796-205
H47796-206
H47796-207
H47796-208
NUC5i5MYBEAA #
H47797-202
H47797-203
H47797-204
AA #
H47797-205
H47797-206
H47797-207
H47797-208
ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE และบอร์ด Intel® NUC NUC5i3MYBE
รุ่นเวอร์ชันที่ต้องใช้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM
NUC5i3MYHESA #
H52433-202
H52433-203
H52433-204
H52433-205
H52433-206
H52433-207
NUC5i3MYBEAA #
H47781-202
H47781-203
H47781-204
H47781-205
H47781-206
H47781-207