การสนับสนุนซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มสําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000026040

02/03/2022

การเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™ รองรับบน CPU และชิปเซ็ตต่อไปนี้

หมาย เหตุ
  • การเร่งความเร็วของไดรฟ์ข้อมูล/ไดรฟ์ข้อมูลต้องใช้เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) ที่ระบุและ BIOS ของระบบที่เกี่ยวข้อง
    • โปรเซสเซอร์/ชิปเซ็ตที่ระบุไว้ด้านล่างจะรองรับการเร่งความเร็วไดรฟ์ข้อมูล/รอง เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • คุณต้องใช้ชิปเซ็ตนี้ในแพลตฟอร์ม (ระบบ/มาเธอร์บอร์ด) ที่รองรับ BIOS ที่เหมาะสม ปรึกษาผู้จําหน่ายเมนบอร์ด/ผู้จําหน่ายระบบของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

หมายเหตุสําคัญ:

การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

  • Windows 10 64b: รองรับเวอร์ชันไดรเวอร์ทั้งหมดที่อ้างอิงด้านล่างให้ดู Readme ของไดรเวอร์สําหรับรุ่นเฉพาะที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
  • Windows 11 64b: ดูบทความต่อไปนี้สําหรับรายละเอียดการสนับสนุนล่าสุดของการสนับสนุน Windows 11

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดรเวอร์เวอร์ชั่นที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในระบบของคุณเพื่อเร่งความเร็วจากตารางด้านล่าง

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์1

มองหาการสนับสนุน SKU เฉพาะสําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™และIntel® VMDที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

PCH LP เจนเนอเรชั่น 11

18.0.1.1138 หรือใหม่กว่า

ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

19.x ไม่รองรับ

หมาย เหตุหน่วยความจํา Intel® Optane™ รองรับเฉพาะกับIntel® VMD
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์1

มองหาการสนับสนุน SKU เฉพาะสําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™และIntel® VMDที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

PCH LP เจนเนอเรชั่น 11

18.0.1.1138 หรือใหม่กว่า

ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

19.x ไม่รองรับ

หมาย เหตุหน่วยความจํา Intel® Optane™ รองรับเฉพาะกับIntel® VMD
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 11

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์1

มองหาการสนับสนุน SKU เฉพาะสําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™และIntel® VMDที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

PCH LP เจนเนอเรชั่น 11

18.0.1.1138 หรือใหม่กว่า

ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

19.x ไม่รองรับ

หมาย เหตุหน่วยความจํา Intel® Optane™ รองรับเฉพาะกับIntel® VMD
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า

19.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

18.0.1.1138 หรือใหม่กว่า

19.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

18.0.1.1138 หรือใหม่กว่า

19.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ค้นหาการรองรับ SKU สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ ที่ด้านล่าง "เทคโนโลยีขั้นสูง"

18.0.1.1138 หรือใหม่กว่า

19.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 9

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KF
ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3701
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 9

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700KF
ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3701
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 9

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600KF

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400F
ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3701
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 9โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350KFชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3701
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 8
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700T

ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3701
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400T

ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3701
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 8

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8350K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100T

ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3701
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009 หรือใหม่กว่า
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 7

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700T

ชิปเซ็ต Intel® Z270
ชิปเซ็ต Intel® Q270
ชิปเซ็ต Intel® H270
ชิปเซ็ต Intel® Q250
ชิปเซ็ต Intel® B250

16.8.3.1003

ไม่รองรับ 17.8.x และใหม่กว่า

หมาย เหตุสําหรับการสนับสนุนการเร่งความเร็วไดรฟ์ข้อมูล/รอง จะต้องมี 16.x หรือใหม่กว่า จําเป็นต้องมีการอัปเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายมาเธอร์บอร์ดของคุณ
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 7

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600

ชิปเซ็ต Intel® Z270
ชิปเซ็ต Intel® Q270
ชิปเซ็ต Intel® H270
ชิปเซ็ต Intel® Q250
ชิปเซ็ต Intel® B250

16.8.3.1003

ไม่รองรับ 17.8.x และใหม่กว่า

หมาย เหตุสําหรับการสนับสนุนการเร่งความเร็วไดรฟ์ข้อมูล/รอง จะต้องมี 16.x หรือใหม่กว่า จําเป็นต้องมีการอัปเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายมาเธอร์บอร์ดของคุณ
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 7

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7350K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7320

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7101E

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7101TE

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100T

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100

ชิปเซ็ต Intel® Z270
ชิปเซ็ต Intel® Q270
ชิปเซ็ต Intel® H270
ชิปเซ็ต Intel® Q250
ชิปเซ็ต Intel® B250
ชิปเซ็ต Intel® C236

16.8.3.1003

ไม่รองรับ 17.8.x และใหม่กว่า

หมาย เหตุสําหรับการสนับสนุนการเร่งความเร็วไดรฟ์ข้อมูล/รอง จะต้องมี 16.x หรือใหม่กว่า  จําเป็นต้องมีการอัปเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายมาเธอร์บอร์ดของคุณ
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Goldโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5620
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600T
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500T
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500
Pentium® Gold Intel®
โปรเซสเซอร์ G5420T

Pentium® Gold Intel®
โปรเซสเซอร์ G5420

Pentium® Gold Intel®
โปรเซสเซอร์ G5400T

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400
ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3702
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ G
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ Gโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4920
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900
ชิปเซ็ต Intel® Z390
ชิปเซ็ต Intel® Z3702
ชิปเซ็ต Intel® H370
ชิปเซ็ต Intel® B365
ชิปเซ็ต Intel® B360
ชิปเซ็ต Intel® Q370

17.9.1.1009
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7640X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7740X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7800X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7900X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7920X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7940X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7960X X-ซีรีส์

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE X-ซีรีส์

ชิปเซ็ต Intel® X299

17.9.1.1009
ต้องอัพเดต BIOS ของระบบ ติดต่อผู้จําหน่ายเมนบอร์ด

18.x ไม่รองรับ

หมาย เหตุการเร่งความเร็วของไดรฟ์ข้อมูล/รอง ไม่ รองรับแพลตฟอร์มเหล่านี้
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v6
ตระกูลโปรเซสเซอร์SKU ของโปรเซสเซอร์ที่รองรับชิปเซ็ตที่รองรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่รองรับล่าสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1285 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v6

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v6

ชิปเซ็ต Intel® C236

16.8.3.1003

ไม่รองรับ 17.8.x และใหม่กว่า

หมาย เหตุการเร่งความเร็วของไดรฟ์ข้อมูล/รอง ไม่ รองรับแพลตฟอร์มเหล่านี้