แอสเซทหน่วยความจํา Intel® Optane™ สําหรับ IT ที่มีการจัดการ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025947

28/04/2023

คู่มือด้านล่างนี้สําหรับผู้ดูแลระบบไอทีที่มีการจัดการเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบที่ใช้หน่วยความจํา Intel® Optane™

หมาย เหตุ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ดูแลระบบไอที ไม่ใช่ผู้ใช้หน่วยความจํา Intel® Optane™

คู่มือการปรับใช้และการจัดการหน่วยความจํา Intel® Optane™สําหรับองค์กร IT

คู่มือการปรับใช้และการจัดการหน่วยความจํา Intel® Optane™ สําหรับองค์กร IT ให้ภาพรวมของหน่วยความจํา Intel Optane และคําแนะนําสําหรับการปรับใช้เบื้องต้นไปจนถึงสิ้นอายุการใช้งานของระบบ

หัวข้อที่กล่าวถึงได้แก่:

  • ภาพรวมของโซลูชันและข้อกําหนดของระบบ
  • การทดสอบและตรวจสอบบริการ
  • การดําเนินงาน/รัน/บํารุงรักษา
  • อัพเกรด/เปลี่ยนใหม่
  • สุขาภิบาล/สิ้นสุดอายุการใช้งาน
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คู่มือการปรับใช้และการจัดการหน่วยความจํา Intel® Optane™สําหรับองค์กร IT (PDF) PDF icon
ขนาด: 383 KB
วันที่: มีนาคม 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 003

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

คู่มือการปรับโฉมองค์กรหน่วยความจํา Intel® Optane™

คู่มือการปรับสภาพองค์กรหน่วยความจํา Intel® Optane™ ให้ภาพรวมกับผู้ดูแลระบบไอที ซึ่งครอบคลุมวิธีการใช้อิมเมจระบบปฏิบัติการขององค์กรกับระบบที่จัดส่งพร้อมการเร่งความเร็วระบบหน่วยความจํา Intel® Optane™ที่ติดตั้ง กําหนดค่าและเปิดใช้งาน

หัวข้อที่กล่าวถึงได้แก่:

  • การเร่งความเร็วของระบบหน่วยความจํา Intel® Optane™คืออะไร
  • การสร้างอิมเมจระบบปฏิบัติการ
  • กําลังปรับใช้อิมเมจระบบปฏิบัติการ

คู่มือการเร่งความเร็วขององค์กรระบบหน่วยความจํา Intel® Optane™ (PDF) PDF icon
ขนาด: 244 KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 005

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

บทความที่เกี่ยวข้อง
คําถามที่พบบ่อยสําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยความจํา Intel® Optane™