ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสําหรับไดรฟ์และโมดูล Solid-State Intel® Optane™ที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024320

07/07/2023

เราได้เลิกผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้แล้ว และถึง จุดสิ้นสุดของอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

Intel® Optane™ Client SSD

ผลิตภัณฑ์ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 8 ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 9 ดูประกาศ

Intel® Optane™ Data Center SSD

ผลิตภัณฑ์ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X (ความสูง 1/2 เท่านั้น) ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4801X (M.2 เท่านั้น) ดูประกาศ

หน่วยความจํา Intel® Optane™

ผลิตภัณฑ์ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
ซีรีส์หน่วยความจํา Intel® Optane™ ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M10 ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H10 พร้อมที่เก็บข้อมูล Solid State ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H20 พร้อมที่เก็บข้อมูล Solid State ดูประกาศ

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

ผลิตภัณฑ์ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100 ดูประกาศ