ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสําหรับโมดูลและไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™เลิกผลิต

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024320

30/05/2024

เราได้หยุดให้บริการผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว พวกเขาสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว (EOL) ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

  • เนื้อหาการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่าน Intel Customer Support
  • หากมี ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกันยังสามารถรับบริการการรับประกันผ่าน ศูนย์การรับประกัน ได้
  • การสนับสนุนและบริการสําหรับสมาชิกของ Intel® Partner Alliance
  • การช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นใน Intel Support Community
การยุติการสนับสนุนแบบโต้ตอบ (EOIS)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาถึงจุดสิ้นสุดการสนับสนุนแบบโต้ตอบ (EOIS) แล้ว จะไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคผ่าน Intel Customer Support อีกต่อไป อาจมีเนื้อหาการสนับสนุนแบบบริการตนเอง คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดูเนื้อหาที่มีอยู่

Intel® Optane™ Client SSD

ผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 8 EOIS วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 9 EOIS 15 มีนาคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ

Intel® Optane™ Data Center SSD

ผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X (ความสูง 1/2) EOIS 15 มีนาคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4801X (M.2) EOIS 15 มีนาคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X (2.5 นิ้ว) EOL วันที่ 22 มีนาคม 2024 ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4801X (2.5 นิ้ว) EOL วันที่ 22 มีนาคม 2024 ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ D4800X EOL วันที่ 22 มีนาคม 2024 ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ P1600X EOL วันที่ 22 มีนาคม 2024 ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P5800X EOL วันที่ 22 มีนาคม 2024 ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P5810X EOL วันที่ 22 มีนาคม 2024 ดูประกาศ

หน่วยความจํา Intel® Optane™

ผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
ซีรีส์หน่วยความจํา Intel® Optane™ EOIS วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M10 EOIS 15 มีนาคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H10 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Solid State EOIS วันที่ 17 มกราคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H20 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Solid State EOIS วันที่ 17 มกราคม 2024 EOL: ดูประกาศ
EOIS: ดูประกาศ

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

ผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100 EOL วันที่ 29 มิถุนายน 2023 ดูประกาศ