ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสําหรับไดรฟ์และโมดูล Solid-State Intel® Optane™ที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024320

31/01/2023

เราได้เลิกผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้แล้ว และถึง จุดสิ้นสุดของอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

Intel® Optane Client SSD

ผลิตภัณฑ์ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 8ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD ซีรีส์ 9ดูประกาศ

ไดรฟ์ Solid-State สําหรับศูนย์ข้อมูล Intel® Optane

ผลิตภัณฑ์ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X (ความสูง 1/2 เท่านั้น)ดูประกาศ
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4801X (M.2 เท่านั้น)ดูประกาศ

หน่วยความจํา Intel® Optane

ผลิตภัณฑ์ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
ซีรีส์หน่วยความจํา Intel® Optane™ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M10ดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H10 พร้อมที่เก็บข้อมูล Solid Stateดูประกาศ
หน่วยความจํา Intel® Optane™ H20 พร้อมที่เก็บข้อมูล Solid Stateดูประกาศ

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane

ผลิตภัณฑ์ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100ดูประกาศ