นโยบายการรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องและแบบถาด

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000024255

15/04/2022

โปรเซสเซอร์ Intel® มีจำหน่ายทั้งแบบถาดและแบบบรรจุกล่อง ดูที่ อะไรคือความแตกต่างระหว่างโปรเซสเซอร์แบบกล่องและโปรเซสเซอร์แบบถาด

นโยบายการรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

โดยทั่วไปแล้วโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องจะมีการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาสามปีที่ Intel ต้องปฏิบัติตาม (บางส่วนมีการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปี) ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับประกันจะเริ่มต้นในวันที่ซื้อครั้งแรกและไม่มีการเริ่มต้นนับใหม่หาก Intel จัดหาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยนให้

นโยบายการรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์แบบถาด

การรับประกันมีให้ ณ จุดที่คุณทำการซื้อ

  • สำหรับโปรเซสเซอร์แบบถาด โดยทั่วไปแล้ว Intel จะให้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีแก่ลูกค้าโดยตรงเท่านั้น เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) ตัวแทนจำหน่าย และผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel โปรเซสเซอร์ของ Intel ที่อยู่ในระบบ OEM จะอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต OEM และโดยทั่วไปจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Intel ติดต่อ OEM, ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนของคุณเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการรับประกัน
  • เริ่มต้นจากโปรเซสเซอร์แบบถาดสำหรับเดสก์ท็อป Intel® เจนเนอเรชั่น 12 เป็นต้นไป การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาของ Intel สำหรับลูกค้าโดยตรงจะขยายออกไปเป็นสามปี การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาสามปีนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ SKU เดสก์ท็อปรุ่นก่อนหน้า
  • โดยปกติโปรเซสเซอร์แบบถาดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าใน Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) จะมีการรับประกันแบบจำกัดสามปี เรียนรู้เพิ่มเติมในข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์นี้
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®
วิธีการตรวจสอบสถานะของโปรเซสเซอร์ Intel® (แบบถาดเทียบกับแบบบรรจุกล่อง)