นโยบายการรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องและแบบถาด

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000024255

30/10/2023

โปรเซสเซอร์ Intel® จําหน่ายเป็นถาดหรือแบบบรรจุกล่อง ดู ที่ อะไรคือความแตกต่างระหว่างโปรเซสเซอร์แบบกล่องและโปรเซสเซอร์แบบถาด

นโยบายการรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

โดยทั่วไปแล้ว โปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องจะมี การรับประกันแบบจํากัดระยะเวลาสามปี ที่ Intel ต้องปฏิบัติตาม (บางส่วนมี การรับประกันแบบจํากัดหนึ่งปี) ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับประกันจะเริ่มต้นในวันที่ซื้อครั้งแรกและไม่มีการเริ่มต้นใหม่หาก Intel จัดหาผลิตภัณฑ์สําหรับเปลี่ยนให้

นโยบายการรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์แบบถาด

การรับประกันมีให้ ณ จุดที่คุณทําการซื้อ

  • สําหรับโปรเซสเซอร์แบบถาด โดยทั่วไปแล้ว Intel จะให้การรับประกันแบบจํากัดระยะเวลาหนึ่งปีแก่ลูกค้าโดยตรงเท่านั้น เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel โปรเซสเซอร์ของ Intel ที่อยู่ในระบบ OEM จะอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต OEM และมักจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Intel ติดต่อ OEM หรือผู้แทนจําหน่ายของคุณเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการรับประกัน
  • เริ่มต้นจากโปรเซสเซอร์แบบถาดสําหรับเดสก์ท็อป Intel® เจนเนอเรชั่น 12 เป็นต้นไป การรับประกันแบบจํากัดระยะเวลาของ Intel สําหรับลูกค้าโดยตรง (OEM และผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel) จะขยายออกไปเป็นสามปี การรับประกันมีให้ ณ จุดที่คุณทําการซื้อ การรับประกันแบบจํากัดสามปีไม่มีผลกับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า
  • สําหรับผู้ค้าปลีก ผู้วางระบบและผู้ใช้ปลายทาง การรับประกันมีให้ณสถานที่ซื้อของคุณ
  • โดยปกติโปรเซสเซอร์แบบถาดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าใน Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) จะมีการรับประกันแบบจํากัดระยะเวลาสามปี เรียนรู้เพิ่มเติมใน ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการรับประกันสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®
วิธีการตรวจสอบสถานะของโปรเซสเซอร์ Intel® (แบบถาดเทียบกับแบบบรรจุกล่อง)