ช่องโหว่เฟิร์มแวร์ที่สำคัญใน Intel® Active Management Technology, เทคโนโลยีบริการธุรกิจขนาดเล็กจาก Intel®, และ Intel® Standard Manageability (Intel-SA-00075)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024133

22/01/2018

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 ทาง Intel เผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัย Intel-SA-00075 เกี่ยวกับช่องโหว่เฟิร์มแวร์ที่สำคัญในบางระบบที่ใช้ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), Intel® Standard Manageability, หรือเทคโนโลยีบริการธุรกิจขนาดเล็กจาก Intel® (Intel® SBT) ช่องโหว่นี้อาจเอื้อให้ผู้โจมตีเครือข่ายสามารถเข้าสู่ระบบพีซีหรืออุปกรณ์ทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากระยะไกลได้ พีซีผู้บริโภคที่มีเฟิร์มแวร์ผู้บริโภคและเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลโดยใช้ Intel® Server Platform Services จะไม่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลทางการล่าสุดในเรื่องนี้ได้ที่ ช่องโหว่เฟิร์มแวร์ที่สำคัญใน Intel® AMT

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้ Windows*


แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้ Linux*

แหล่งข้อมูลทั่วไป

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel เพื่อส่งคำขอรับบริการแบบออนไลน์

จากส่วนเทคโนโลยี ให้เลือก Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) สำหรับรายการตัวเลือกการสนับสนุนตามที่แสดงไว้ในภาพหน้าจอด้านล่าง