เกี่ยวกับการจัดการช่องโหว่ระดับความรุนแรงสูงสุดของ Intel Manageability Firmware

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2017

ในวันที่ 1 พฤษภาคม Intel ได้เผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับช่องโหว่ระดับความรุนแรงสูงสุดด้านเฟิร์มแวร์ในบางระบบที่ใช้ Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), Intel® Standard Manageability (Intel® ISM) หรือ Intel® Small Business Technology (Intel® SBT) ช่องโหว่นี้อาจมีความรุนแรงสูง และทำให้ผู้โจมตีทางเครือข่ายสามารถเข้าถึงพีซีสำหรับองค์กรและเวิร์คสเตชันที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้จากระยะไกล เราขอแนะนำให้ผู้ใช้และบริษัทต่างๆ ที่มีพีซีและอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ใช้ Intel® AMT, Intel® ISM หรือ Intel® SBT ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณทันทีเมื่อเฟิร์มแวร์พร้อมให้ดาวน์โหลด หรือทำตามขั้นตอนที่กล่าวถึงในคู่มือการลดความเสี่ยง

Intel® AMT และ Intel® ISM คือเครื่องมือการจัดการจากระยะไกลที่ผู้ดูแลระบบในองค์กรขนาดใหญ่มักจะใช้เพื่อทำการจัดการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก Intel® SBT นั้นเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายกันที่มักใช้โดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องจัดการอุปกรณ์จำนวนน้อยกว่า ระบบเหล่านี้ทั้งหมดมาพร้อมกับ Intel Manageability Firmware

เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลที่ใช้บริการแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ของ Intel® ไม่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้ หากคุณไม่แน่ใจ คุณควรประเมินระบบของคุณเพื่อให้ทำให้แน่ใจว่าระบบปลอดภัยจากช่องโหว่นี้ โปรดดูคู่มือการตรวจหาของเราสำหรับเครื่องมือและคำสั่ง (ขณะนี้มีสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows* เท่านั้น) หากระบบของคุณมีช่องโหว่ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือการลดความเสี่ยง และให้ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณทันทีเมื่อเฟิร์มแวร์พร้อมให้ดาวน์โหลด

เครื่องพีซีสำหรับผู้บริโภคที่มีเฟิร์มแวร์ระดับผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าระบบของคุณมีช่องโหว่หรือไม่ หรือต้องการตรวจสอบให้แน่ใจ โปรดดูคู่มือการตรวจจับของเราสำหรับเครื่องมือและคำสั่ง หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel

เราได้นำอัพเดทเฟิร์มแวร์มาใช้และตรวจสอบเพื่อทำการแก้ปัญหา และเรากำลังร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมเฟิร์มแวร์พร้อมดาวน์โหลดสำหรับผู้ใช้โดยเร็วที่สุดที่ทำได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับความพร้อมในการดาวน์โหลดของอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับระบบของคุณโดยเฉพาะและรายละเอียดต่างๆ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์กำลังเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ของพวกเขา รวมทั้งความพร้อมของอัพเดทเฟิร์มแวร์ สามารถดูคำแนะนำสำหรับผู้ผลิตบางรายได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

จนกว่าจะอัพเดทเฟิร์มแวร์จะพร้อมให้ดาวน์โหลด ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่กล่าวถึงในคู่มือการลดความเสี่ยงที่เผยแพร่ภายใต้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของเรา ผู้บริโภคหรือผู้ใช้อื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยของระบบที่มีช่องโหว่สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

คุณควรติดตั้งการอัพเดทเฟิร์มแวร์ หากมีพร้อมให้ใช้งานสำหรับระบบของคุณ มาตรการบรรเทาความเสี่ยงนี้จะช่วยปกป้องระบบที่มีช่องโหว่ แต่ไม่ได้จัดการกับช่องโหว่ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องโหว่นี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้และบริษัทต่างๆ ที่มีพีซีและอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ใช้ Intel® AMT, Intel® ISM หรือ Intel® SBT ให้ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณโดยเร็วที่สุด โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับความพร้อมในการดาวน์โหลดของอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับระบบของคุณโดยเฉพาะและรายละเอียดต่างๆ

มาตรการบรรเทาความเสี่ยงนี้จะช่วยปกป้องระบบที่มีช่องโหว่ แต่ไม่ได้จัดการกับช่องโหว่ที่กล่าวมาข้างต้น เครื่องมือค้นพบจะรายงานว่าระบบมีช่องโหว่จนกว่าระบบจะได้รับการอัพเดทให้มีเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ AMT ที่ลบช่องโหว่นั้นออก เพื่อแก้ไขปัญหาช่องโหว่นี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้และบริษัทต่างๆ ที่มีพีซีและอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ใช้ Intel® AMT, Intel® ISM หรือ Intel® SBT ให้ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณโดยเร็วที่สุด โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับความพร้อมในการดาวน์โหลดของอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับระบบของคุณโดยเฉพาะและรายละเอียดต่างๆ

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์กำลังเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ของพวกเขา รวมทั้งความพร้อมของอัพเดทเฟิร์มแวร์ สามารถดูคำแนะนำสำหรับผู้ผลิตบางรายได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ผู้บริโภคหรือผู้ใช้อื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยของระบบที่มีช่องโหว่สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel ขอการสนับสนุนทางออนไลน์ได้ที่ http://www.intel.com/supporttickets ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel ทางโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา หรือลาตินอเมริกาได้ที่ (916) 377-7000 ดูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาได้ที่นี่ ดูหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนสำหรับเอเชียแปซิฟิกได้ที่นี่

คุณควรประเมินระบบของคุณเพื่อให้ทำให้แน่ใจว่าระบบปลอดภัยจากช่องโหว่นี้ โปรดดูคู่มือการตรวจหาของเราสำหรับเครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ หากระบบของคุณมีช่องโหว่ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน คู่มือการลดความเสี่ยง และทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณทันทีเมื่อเฟิร์มแวร์พร้อมให้ดาวน์โหลด ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel หากคุณต้องการการสนับสนุน

คุณควรประเมินระบบของคุณเพื่อให้ทำให้แน่ใจว่าระบบปลอดภัยจากช่องโหว่นี้ โปรดดูคู่มือการตรวจหาของเราสำหรับเครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ หากระบบของคุณมีช่องโหว่ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน คู่มือการลดความเสี่ยง และทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณทันทีเมื่อเฟิร์มแวร์พร้อมให้ดาวน์โหลด ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel หากคุณต้องการการสนับสนุน

ในกรณีส่วนใหญ่ บริษัทที่จัดหาพีซีให้พนักงานจะมีผู้ดูแลระบบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ดูแลเรื่องการอัพเดทและการรักษาความปลอดภัยให้คอมพิวเตอร์ของพนักงาน คุณควรปรึกษาแผนก IT ของบริษัทของคุณก่อนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้กับพีซีของคุณ

หากคุณเป็นผู้บริโภคและคุณเชื่อว่าคุณได้ซื้อพีซีที่มีความสามารถเหล่านี้ คุณควรประเมินระบบของคุณเพื่อให้ทำให้แน่ใจว่าระบบปลอดภัยจากช่องโหว่นี้ โปรดดูคู่มือการตรวจหาของเราสำหรับเครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ หากระบบของคุณมีช่องโหว่ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือการลดความเสี่ยง และให้ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณทันทีเมื่อเฟิร์มแวร์พร้อมให้ดาวน์โหลด ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel หากคุณต้องการการสนับสนุน

นี่เป็นช่องโหวในเฟิร์มแวร์ของชิปเซ็ต Intel® ไม่ใช่การออกแบบทางกายภาพของโปรเซสเซอร์ ช่องโหว่นี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณทันทีเมื่อเฟิร์มแวร์พร้อมให้ดาวน์โหลด หรือด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวถึงในคู่มือการลดความเสี่ยง

Intel มีนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติเรียกว่า Security Development Lifecycle (SDL) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามความต้องการด้านข้อมูลจำเพาะและความปลอดภัย ถึงแม้ว่าไม่มีระบบใดที่จะปราศจากช่องโหว่โดยสิ้นเชิง แต่ Intel ก็มีกลไกในการทำงานร่วมกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขช่องโหว เมื่อมีความจำเป็น เราได้รับรายงานเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Intel® และเราทำงานอย่างหนักเพื่อประเมินช่องโหวเหล่านั้น และดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง