ระบุเวอร์ชั่น BIOS บน Intel® NUC

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000023777

07/02/2024

มีสองวิธีในการค้นหา BIOS เวอร์ชั่นปัจจุบันใน Intel® NUC ของคุณ:

MSInfo
  1. คลิกขวาที่โลโก้ Windows ที่มุมซ้ายล่าง แล้วเลือก เรียกใช้
  2. ประเภท: msinfo32

หรือ

  1. กดปุ่ม Windows ค้างไว้และกด R
  2. พิมพ์ "msinfo32"

User-added image

ดูในการตั้งค่า BIOS
  1. กด F2 ขณะบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ค้นหา BIOS ID บนหน้าจอหลักตามที่แสดงในภาพด้านล่าง
  3. กด F10 เพื่อออกจากการตั้งค่า BIOS

View within BIOS Setup

ในตัวอย่าง SYSKLi35.86A.0057.2017.0119.1758:

  • SYSKLi35.86A = รหัส BIOS ID
  • 0057 = เวอร์ชัน BIOS
  • 2017.0119.1758 = วันที่และเวลาของการเผยแพร่เวอร์ชันนี้

ตารางด้านล่างมีลิงก์สําหรับดาวน์โหลดและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Intel NUC

รหัส BIOS ID
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด BIOS)
รุ่น Intel® NUC
(คลิกเพื่อไปยังไซต์การสนับสนุน)
AYAPLCEL.86A ชุด Intel® NUC NUC6CAYS
ชุด Intel® NUC NUC6CAYH
KYSKLi70.86A ชุด Intel® NUC NUC6i7KYK
SYSKLi35.86A ชุด Intel® NUC NUC6i5SYK
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYH
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYK
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYH
PYBSWCEL.86A ชุด Intel® NUC NUC5PPYH
ชุด Intel® NUC NUC5CPYH
ชุด Intel® NUC NUC5PGYH
MYBDWi5v.86A ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE
MYBDWi30.86A ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE
Intel® NUC Board NUC5i3MYBE
RYBDWi35.86A ชุด Intel® NUC NUC5i7RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYK
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYHS
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYK
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHS
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSN
WYLPT10H.86A ชุด Intel® NUC D54250WYKH
ชุด Intel® NUC D54250WYK
ชุด Intel® NUC D34010WYKH
ชุด Intel® NUC D34010WYK
Intel® NUC Board D54250WYB
Intel® NUC Board D34010WYB
TYBYT10H.86A ชุด Intel® NUC DE3815TYKHE
Intel® NUC Board DE3815TYBE
FYBYT10H.86A ชุด Intel® NUC DN2820FYKH
RKPPT10H.86A ชุด Intel® NUC DC53427HYE
Intel® NUC Board D53427RKE
GKPPT10H.86A ชุด Intel® NUC DC3217IYE
ชุด Intel® NUC DC3217BY
ชุด Intel® NUC DCCP847DYE
Intel® NUC Board D33217GK
Intel® NUC Board D33217CK