ระบุเวอร์ชัน BIOS บน Intel® NUC

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000023777

31/05/2023

มีสองวิธีในการค้นหา BIOS เวอร์ชั่นปัจจุบันใน Intel® NUC ของคุณ:

MSInfo
  1. คลิกขวาที่โลโก้ Windows ที่มุมซ้ายล่าง แล้วเลือก เรียกใช้
  2. ประเภท: msinfo32

หรือ

  1. กดปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วกด R
  2. พิมพ์ "msinfo32"

User-added image

ดูภายในการตั้งค่า BIOS
  1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ค้นหา BIOS ID บนหน้าจอหลัก ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง
  3. กด F10 เพื่อออกจากการตั้งค่า BIOS

View within BIOS Setup

ในตัวอย่าง SYSKLi35.86A.0057.2017.0119.1758:

  • SYSKLi35.86A = รหัส BIOS ID
  • 0057 = เวอร์ชัน BIOS
  • 2017.0119.1758 = วันที่และเวลาของการเปิดตัวเวอร์ชันนี้

ตารางด้านล่างมีลิงก์ดาวน์โหลดและการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel NUC

รหัส BIOS ID
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด BIOS)
รุ่น Intel® NUC
(คลิกเพื่อไปที่เว็บไซต์สนับสนุน)
ANRPL357 มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition (NUC13VYKi70QC)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition (NUC13VYKi70QA)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition (NUC13VYKi50WC)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition (NUC13VYKi50WA)
ชุด Intel® NUC 13 Pro Desk Edition (NUC13VYKi7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro Desk Edition (NUC13VYKi5)
ANRPL357 มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHi70QA)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKi70QC)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHi50WA)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKi50WC)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHi30WA)
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKi30WC)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHi7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKi7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHi5)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKi5)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHi3)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKi3)
บอร์ด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANBi7)
บอร์ด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANBi5)
บอร์ด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANBi3)
ANRPLV57 ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHv7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKv7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANHv5)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANKv5)
บอร์ด Intel® NUC 13 Pro (NUC13ANBv5)
L3RPLV57 ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Hv7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Kv7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Hv5)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Kv5)
L3RPL357 ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Hi7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Ki7)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Hi5)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Ki5)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Hi3)
ชุด Intel® NUC 13 Pro (NUC13L3Ki3)
SBRPL579 ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi9
ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi7
ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi5
SNADL357 ชุด Intel® NUC 12 Enthusiast - NUC12SNKi72
มินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast - NUC12SNKi72VA
EDADLMIV ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv9
ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv7
EDADL579 ชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi9
ชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi7
DBTGL579 Intel® NUC 11 Extreme NUC11BTMi7
Intel® NUC 11 Extreme NUC11BTMi9
PHTGL579 มินิพีซี Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7CAA
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7C
PATGL357 ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi7
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAKi7
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance NUC11PAQi70WA
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi5
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAKi5
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance NUC11PAQi50WA
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi3
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAKi3
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi70Z
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi50Z
ชุด Intel® NUC 11 Performance NUC11PAHi30Z
TNTGLV57 มินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
มินิพีซี Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv50Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv7
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv5
TNTGL357 ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi7
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi3
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Q
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70L
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi7
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50W
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50L
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi5
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30P
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30L
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi3
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi7
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi5
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi3
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi30Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi30Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30Z
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi50Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi50Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50Z
บอร์ด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi70Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi70Z
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Z
FNCML357 Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHAA
Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHJA
Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNKPA
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHC
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNKP
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNH
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNHN
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNK
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i7FNKN
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHCA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHJA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNKPA
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHJ
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNKP
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHF
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNH
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNHN
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNK
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i5FNKN
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHFA
มินิพีซี Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHJA
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHF
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNH
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNHN
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNK
ชุด Intel® NUC 10 Performance NUC10i3FNKN
QNCFLX70 ชุด Intel® NUC NUC9VXQNX
ชุด Intel® NUC NUC9V7QNX
Intel® NUC Board NUC9VXQNB
Intel® NUC Board NUC9V7QNB
QXCFL579 ชุด Intel® NUC NUC9i9QNX
ชุด Intel® NUC NUC9i7QNX
ชุด Intel® NUC NUC9i5QNX
Intel® NUC Board NUC9i9QNB
Intel® NUC Board NUC9i7QNB
Intel® NUC Board NUC9i5QNB
CHAPLCEL

ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKR
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKRN
Intel® NUC Board NUC8CCHB
Intel® NUC Board NUC8CCHBN

INWHL357

มินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i5INH
มินิพีซี Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INH
ชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i5INH
ชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G NUC8i7INH

HNKBLi70.86A ชุด Intel® NUC NUC8i7HNK
ชุด Intel® NUC NUC8i7HVK
ชุด Intel® NUC NUC8i7HNKQC
ชุด Intel® NUC NUC8i7HVKVA
ชุด Intel® NUC NUC8i7HVKVAW
BECFL357.86A

ชุด Intel® NUC NUC8i7BEH
ชุด Intel® NUC NUC8i7BEK
Intel® NUC 8 Enthusiast NUC8i7BEKQA
Intel® NUC 8 Enthusiast NUC8i7BEHGA
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEH
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEK
Intel® NUC Home NUC8i5BEKPA
Intel® NUC Home NUC8i5BEHFA
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEH
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEK
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHFA

CYCNLi35.86A

ชุด Intel® NUC NUC8i3CYSM
ชุด Intel® NUC NUC8i3CYSN

JYGLKCPX.86A Intel® NUC 7 Essential - NUC7CJYSAL
Intel® NUC 7 Essential - NUC7CJYSAMN
ชุด Intel® NUC NUC7PJYH
ชุด Intel® NUC NUC7PJYHN
ชุด Intel® NUC NUC7CJYH
ชุด Intel® NUC NUC7CJYHN
DNKBLi7v.86A ชุด Intel® NUC NUC7i7DNKE
ชุด Intel® NUC NUC7i7DNHE
Intel® NUC Board NUC7i7DNBE
DNKBLi5v.86A Intel® NUC 7 Business - NUC7i5DNKPC
Intel® NUC 7 Business - NUC7i5DNKPU

ชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNHE
Intel® NUC Board NUC7i5DNBE
DNKBLi30.86A Intel® NUC 7 Business - NUC7i3DNKTC
Intel® NUC 7 Business - NUC7i3DNHNC
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNKE
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNHE
Intel® NUC Board NUC7i3DNBE
BNKBL357.86A ชุด Intel® NUC NUC7i7BNH
ชุด Intel® NUC NUC7i7BNHX1 พร้อมหน่วยความจํา Intel® Optane™
Intel® NUC 7 Enthusiast - NUC7i7BNHXG
Intel® NUC 7 Enthusiast - NUC7i7BNKQ
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNK
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNH
ชุด Intel® NUC NUC7i5BNHX1 พร้อมหน่วยความจํา Intel® Optane™
หน้าหลัก Intel® NUC 7 - NUC7i5BNHXF
หน้าหลัก Intel® NUC 7 - NUC7i5BNKP
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNK
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNH
ชุด Intel® NUC NUC7i3BNHX1 พร้อมหน่วยความจํา Intel® Optane™
หน้าหลัก Intel® NUC 7 - NUC7i3BNHX
AYAPLCEL.86A ชุด Intel® NUC NUC6CAYS
ชุด Intel® NUC NUC6CAYH
KYSKLi70.86A ชุด Intel® NUC NUC6i7KYK
SYSKLi35.86A ชุด Intel® NUC NUC6i5SYK
ชุด Intel® NUC NUC6i5SYH
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYK
ชุด Intel® NUC NUC6i3SYH
PYBSWCEL.86A ชุด Intel® NUC NUC5PPYH
ชุด Intel® NUC NUC5CPYH
ชุด Intel® NUC NUC5PGYH
MYBDWi5v.86A ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE
MYBDWi30.86A ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE
Intel® NUC Board NUC5i3MYBE
RYBDWi35.86A ชุด Intel® NUC NUC5i7RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYK
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i5RYHS
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYK
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYH
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHS
ชุด Intel® NUC NUC5i3RYHSN
WYLPT10H.86A ชุด Intel® NUC D54250WYKH
ชุด Intel® NUC D54250WYK
ชุด Intel® NUC D34010WYKH
ชุด Intel® NUC D34010WYK
Intel® NUC Board D54250WYB
Intel® NUC Board D34010WYB
TYBYT10H.86A ชุด INTEL® NUC DE3815TYKHE
Intel® NUC Board DE3815TYBE
FYBYT10H.86A ชุด Intel® NUC DN2820FYKH
RKPPT10H.86A ชุด Intel® NUC DC53427HYE
Intel® NUC Board D53427RKE
GKPPT10H.86A ชุด Intel® NUC DC3217IYE
ชุด Intel® NUC DC3217BY
ชุด Intel® NUC DCCP847DYE
Intel® NUC Board D33217GK
Intel® NUC Board D33217CK