การสาธิต: วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของIntel® RAIDคอนโทรลเลอร์บน EFI Shell

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000023496

18/06/2021

การสาธิตนี้ให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์Intel® RAIDคอนโทรลเลอร์บน EFI Shell

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการอัปเดตIntel® RAID/เฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
วิธีอัพเดตเฟิร์มแวร์ส่วนขยายโดยใช้ EFI Shell