วิธีดําเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ EFI Shell

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000013626

12/07/2022

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีอัปเดตIntel® Storage Expander หรือIntel® Storage Systems JBOD Familyโดยใช้ EFI Shell

ข้อจํากัดที่ทราบ

 1. การอัปเกรดเฟิร์มแวร์จําเป็นต้องมีตัวขยายที่เข้ากันได้เพื่อเชื่อมต่อกับ Intel® SAS/RAID Host Bus Adapter (HBA)
หมาย เหตุโปรดตรวจสอบรายการอัพเดทของคอนโทรลเลอร์ที่เข้ากันได้บนไฟล์ Update_Package.txt ที่มีอยู่ในแพ็คเกจเฟิร์มแวร์

ข้อกําหนด

 1. แฟลชไดรฟ์ถูกจัดรูปแบบเป็น FAT32
 2. แพ็คเกจเฟิร์มแวร์ 
หมาย เหตุสแนปช็อตที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเป็นการรวมระบบ

ขั้น ตอน:

 1. แตกแพคเกจเฟิร์มแวร์ ที่ดาวน์โหลดมายังไดเรกทอรีรากของแฟลชไดรฟ์ที่จัดรูปแบบ (FAT32)
 2. เมื่อเสียบไดรฟ์ธัมบ์ USB เข้าไปในพอร์ต USB แผงด้านหลังของบอร์ด ให้ บู๊ต ระบบลงในเชลล์ EFI โดยกด [F6] ระหว่าง POST
 3. เลือก Internal EFI Shell จากเมนูด้านล่าง:
  Internal EFI Shell
 4. ที่พร้อมท์ให้พิมพ์: fs0 และกด Enter ที่อยู่ใต้ตารางการแมปอุปกรณ์
 5. Device mapping table
 6. หมาย เหตุ
  • แฟลชไดรฟ์ USB อาจติดตั้งเข้ากับ fs1 ได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอื่นในระบบของคุณ
  • เรียกใช้คําสั่ง map -r บนเชลล์ EFI หากจําเป็น เพื่อติดตั้งแฟลชไดรฟ์ USB จํานวน fs# ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของ command map -r
 7. เปลี่ยน ไดเรกทอรีไปยังโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ UEFI ซึ่งมีไฟล์ที่จําเป็นอยู่
  หมาย เหตุ
  • ในแฟลชไดรฟ์ ให้ พิมพ์: cd [space] ชื่อโฟลเดอร์ จนกว่าคุณจะไปถึงไดเรกทอรี UEFI
  • หากคุณไม่ทราบชื่อของไดเรกทอรี ให้ พิมพ์ DIR+Enter สําหรับรายการไฟล์และไดเรกทอรี
  Change directories to UEFI folder
 8. เมื่ออยู่ในไดเรกทอรี UEFI ยืนยัน ไฟล์อัปเดต update.nsh มีอยู่
  • พิมพ์ DIR เพื่อแสดงรายการไฟล์
  list of files
 9. ที่พร้อมท์ ให้ พิมพ์ updsate.nsh แล้ว กด Enter  ซึ่งจะโหลดการอัปเดตไปยังการ์ดตัวขยาย
 10. loading the update
  หมาย เหตุอย่ารีสตาร์ตหรือปิดระบบในขณะที่กําลังดําเนินการอยู่
 11. เมื่อเสร็จสิ้น แล้ว จะมีข้อความอัปเดตเฟิร์มแวร์สมบูรณ์ ปรากฏขึ้น
 12. ออก UEFI และ รีบูต ระบบ

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สาธิต: วิธีดําเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID บน EFI Shell
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมIntel® RAID/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์Intel® RAID