เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC6CAYS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023205

27/08/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC6CAYS ของคุณ