เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit D34010WYKH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021832

27/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit D34010WYKH ของคุณ