เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3MYHE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021822

25/08/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i3MYHE ของคุณ