เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK2m3W64CC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021768

07/07/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® Compute Stick STK2m3W64CC ของคุณ