เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK1AW32SC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021767

07/07/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® Compute Stick STK1AW32SC ของคุณ