เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK1AW32SC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021767

17/09/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK1AW32SC ของคุณ