คู่มือผู้ใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020976

10/06/2020

Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)-คู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
คู่มือผู้ใช้นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • ข้อ กำหนด เบื้อง ต้น
  • ติด ตั้ง
  • ตั้ง ค่า คอน ฟิก
  • งานทั่วไป
  • แก้ไข ปัญหา

ขนาด: ๓.๘ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๒๐
ฉบับปรับปรุง: 12.2.0.139

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปรับใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)