คู่มือการปรับใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020917

22/01/2019

คู่มือการปรับใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) (PDF)PDF icon
คู่มือการปรับใช้นี้เป็นเอกสารการเรียนการสอนที่ให้ขั้นตอนง่ายๆเพื่อเปิดใช้งานการค้นพบการกำหนดค่าและการผสานรวมของแพลตฟอร์ม Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) โดยใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)
 

ขนาด: ๔.๒๔ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)