คําถามที่พบบ่อยสําหรับหน่วยความจํากราฟิก Intel® ใน Windows® 10 และ Windows 11*

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000020962

28/09/2021

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

คอมพิวเตอร์ของฉันมีหน่วยความจํากราฟิกมากแค่ไหนฮาร์ดแวร์กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® ในตัวไม่ได้ใช้ธนาคารหน่วยความจําแยกต่างหากสําหรับกราฟิก/วิดีโอ แต่หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) จะใช้หน่วยความจําระบบ ไดรเวอร์กราฟิก Intel® ทํางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ (OS) เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากหน่วยความจําระบบในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และ GPU สําหรับเวิร์คโหลดปัจจุบันของคอมพิวเตอร์

อาจใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูการกําหนดค่าหน่วยความจํากราฟิกของคอมพิวเตอร์ Windows® 10:

 1. สลับไปที่เดสก์ทอป Windows*
 2. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ทอปแล้วเลือก การตั้งค่าจอแสดงผล.

  Screen resolution

 3. คลิ ก การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง.

  Advanced display settings

 4. คลิ ก คุณสมบัติอะแดปเตอร์จอแสดงผล.

  Display adapter properties

 5. หน่วยความจํากราฟิกทั้งหมดที่มีอยู่จะแสดงอยู่บน อะ แด ปเตอร์ ภายใต้ ข้อมูลอะแดปเตอร์

  Available graphics memory


หมาย เหตุหน่วยความจําระบบที่ใช้ร่วมกันที่รายงานไม่ใช่การสํารองหน่วยความจําระบบอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นเพียงขีดจํากัดของจํานวนหน่วยความจําระบบที่ระบบปฏิบัติการจะอนุญาตให้กราฟิกใช้งานในเวลาที่กําหนดบนแพลตฟอร์มที่กําหนด

หมาย เหตุตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไดรเวอร์กราฟิก Intel จะรายงานหน่วยความจําวิดีโอเฉพาะ 128 MB เพื่อความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เข้าใจสถาปัตยกรรมของหน่วยความจําแบบรวมอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Dedicated Memory Reporting

 
หน่วยความจํากราฟิกหรือหน่วยความจําวิดีโอสูงสุดที่คอมพิวเตอร์ของฉันใช้ได้คือเท่าใด ตารางจะแสดงขีดจํากัดกราฟิกสูงสุดที่ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®รองรับ โดยขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ของคุณ ขีดจํากัดหน่วยความจํากราฟิกสูงสุดจริงที่รายงานโดย Windows อาจแตกต่างกันไป ขีดจํากัดหน่วยความจําจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่ได้ควบคุมโดย Intel เช่น หน่วยความจําระบบ, BIOS หรือการตั้งค่าระบบที่มีอยู่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Windows จัดการกับการจัดการหน่วยความจํา โปรดดู เอกสารประกอบของ Microsoft สําหรับ การรายงานหน่วยความจํากราฟิกผ่าน WDDM.
โปรเซสเซอร์ Intel®หน่วยความจํากราฟิกสูงสุด1 บน Windows® 10 และ Windows 11*
กราฟิกIntel® Iris® Xeจํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก UHD Intel® 730จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก UHD Intel® 750จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก UHD Intel®จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิกIntel® Iris® Plusจํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก UHD Intel® 620/630จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก UHD Intel® 600/605จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิกIntel® Iris® Plus 640/650/655จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก HD Intel® 610/615/620/630จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก Intel® Iris® Pro 580จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิกIntel® Iris® 550/540จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก HD Intel® 530/520จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก HD Intel® 515จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิกIntel® Iris® 6200/6100จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก HD Intel® 6000/5500จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก HD Intel® 5300จํากัดโดยระบบปฏิบัติการเป็นหน่วยความจําระบบครึ่งหนึ่ง
กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200สูงสุด 2048 MB
กราฟิกIntel® Iris® 5100สูงสุด 2048 MB
กราฟิก HD Intel® 5000/4600/4400/4200สูงสุด 2048 MB
กราฟิก HD Intel® 4000/2500สูงสุด 1792 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900/1000/G1000/2000/J1000/N2000/N3540/N2940/
ซีรีส์ N2840/N2808/N3000/N3050/N3150 พร้อมกราฟิก HD Intel®
สูงสุด 1792 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2000/G2000/G2100/3000/G3000/J2000/N3000/G3460/
ซีรีส์ G3450T/G3250/G3250/G3250T/N3700 พร้อมกราฟิก HD Intel®
สูงสุด 1792 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® Z2700/E3800/Z3700/N3000/N3050/N3150/N3700สูงสุด 748.5 MB

1 จํานวนหน่วยความจํากราฟิกสูงสุดจริงบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจน้อยกว่าจํานวนที่แสดงในตาราง จํานวนจริงขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอย่างมาก ที่ที่ดีที่สุดสําหรับการรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณมาจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ รวมการปรับแต่ง หรือทําการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จํากัดหรือลดหน่วยความจํากราฟิกสูงสุดที่แท้จริง

การเพิ่มหน่วยความจําจริงเพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มจํานวนหน่วยความจํากราฟิกของฉันหรือไม่ ใช่ สําหรับกราฟิกโปรเซสเซอร์บนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 5 และใหม่กว่า ดูตารางจากคําถามก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดแวร์เจนเนอเรชั่นก่อนหน้าจะมีขีดจํากัดทางสถาปัตยกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หน่วยความจํากราฟิกจะถึงเพดานด้วยหน่วยความจําระบบขนาด 4 GB
การอัปเกรดเป็น Windows® 10 หรือ Windows 11 เพิ่มจํานวนหน่วยความจํากราฟิกหรือไม่ ในบางกรณีสามารถเห็นได้โดยการเปรียบเทียบตาราง "หน่วยความจํากราฟิกสูงสุด" ในหน้านี้กับตารางที่คล้ายกันสําหรับเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่าที่ลิงก์ "หัวข้อที่เกี่ยวข้อง" ด้านล่าง แต่สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ ซึ่งผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งค่าไว้ ตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูหน่วยความจํากราฟิกสูงสุดจริงที่คอมพิวเตอร์ของคุณรองรับด้วย Windows 10 หรือ Windows 11
ฉันสามารถควบคุมจํานวนหน่วยความจํากราฟิกที่แอปพลิเคชันเดียวใช้ได้หรือไม่ ไม่ใช่ จํานวนหน่วยความจํากราฟิกที่กําลังใช้งานจะถูกจัดสรรแบบไดนามิกเพื่อรักษาความสมดุลความต้องการของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่ทํางานอยู่ทั้งหมด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหน่วยความจํากราฟิกสําหรับ Windows 8* และ 8.1*
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหน่วยความจํากราฟิกสําหรับ Windows 7*/Vista*/XP*/2000*
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหน่วยความจํากราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® รุ่นเก่า