อัปเดต BIOS สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000020746

22/04/2022

ฉันจะดําเนินการอัปเดต BIOS ได้อย่างไร

 1. ดาวน์โหลด แพคเกจ BIOS/เฟิร์มแวร์ตามรุ่นบอร์ดของคุณ
 2. Unzip เนื้อหาของแพ็คเกจการอัปเดต และ คัด ลอก ไฟล์ทั้งหมดไปยังรูทของแฟลชไดรฟ์ USB ที่จัดรูปแบบเป็น FAT32 ก่อนหน้านี้
  หมาย เหตุเนื้อหาที่คาดไว้ประกอบด้วยโฟลเดอร์สิทธิ์การใช้งานและไฟล์หลายไฟล์ รวมถึง startup.nsh หลังจากคลายซิปแล้ว หากไปที่โฟลเดอร์เดียว คุณต้องเข้าถึงเพื่อดูเนื้อหาที่จําเป็น
 3. เสียบ แฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ใดๆ ที่มีอยู่ (จะเห็นได้จากแผงด้านหลังใดๆ) บนIntel® Server Board
 4. เริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ไปยัง EFI Shell คุณสามารถเข้าถึง EFI Shell ผ่านยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ระหว่าง POST หรือคุณสามารถแตะที่ปุ่ม F6 ซ้ําๆ ระหว่างโพสต์
 5. เมื่ออยู่ใน EFI Shell เนื่องจากเนื้อหาอยู่ในรากของแฟลชไดรฟ์ USB การอัปเดตควรเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียง แค่ ตี ปุ่มใดๆ เมื่อได้รับพร้อมท์
  1. หากกระบวนการอัปเดตไม่เริ่มขึ้นด้วยตัวเอง ดำเนิน ดัง:
   1. เรียกใช้งาน fs0: คําสั่งเพื่อเปลี่ยนไดเรกทอรีเป็นแฟลชไดรฟ์ USB

    หมาย เหตุแฟลชไดรฟ์ USB อาจติดตั้งเข้ากับ fs1 ได้ เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้อื่นๆ ที่ระบบของคุณอาจมี
    หากจําเป็น ให้เรียกใช้คําสั่ง map -r บน EFI Shell เพื่อติดตั้งแฟลชไดรฟ์ USB จํานวน fs# จะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของคําสั่ง map -r
   2. เรียกใช้ คําสั่ง Startup.nsh เพื่อเริ่มการอัปเดต ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

    หมาย เหตุเมื่อมีพรอมท์ให้มีตัวเลือกให้เลือก 5 ตัวเลือก ให้เลือก # 3 (อัปเดตทั้งสองอย่าง SDR และ FRU) และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
   3. รีสตาร์ตระบบใน BIOS โดยกด F2 ระหว่าง POST จากนั้น หลังจากที่คุณอยู่ใน BIOS ให้กด F9 เพื่อโหลดการตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS รีเซ็ตการตั้งค่า BIOS ที่กําหนดเองใดๆ สุดท้าย ให้กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

 

ฉันจะไปรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน
สําหรับเคล็ดลับการอัปเดตเฟิร์มแวร์และการแก้ไขปัญหา
BIOS วิดีโอ/เฟิร์มแวร์ - Intel® Servers BIOS/การอัปเดตเฟิร์มแวร์
ตรวจสอบการสาธิตนี้เกี่ยวกับกระบวนการ