ประกาศอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สําคัญสําหรับ Intel® Entry Storage System SS4000-E หรือ SS4000-ENA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007577

11/07/2022

หมาย เหตุข้อมูลในหน้านี้สามารถใช้ได้กับ Intel® Entry Storage System SS4000-E หรือ SS4000-ENA โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของหน้านี้
หากคุณมีผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel เจนเนอเรชั่นปัจจุบัน โปรดไปที่ www.intel.com/support และใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณลงในช่องค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Intel® Entry Storage Systemควรอัปเดต SS4000-E หรือ SS4000-ENA ที่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์น้อยกว่า 1.3 (BCFv13b524) เพื่อป้องกันปัญหาซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาอีกต่อไป

ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงเฟิร์มแวร์การผลิต, 1.0 (fs-bc-1.0-20060207), 1.1 (BCFv11b214) และ 1.2 (BCFv12b522)

ปัญหาได้รับการระบุว่าเกิดความเสียหายของไฟล์ในระบบไฟล์รากในระหว่างการปิดระบบ ข้อมูลไม่สูญหาย และไม่สามารถเข้าถึงได้

มีการใช้ขั้นตอนการปิดระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเฟิร์มแวร์ เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่นี้ผ่านการทดสอบซึ่งจําลองการทํางานการปิดระบบสามปีโดยไม่ล้มเหลว ระบบควรได้รับการอัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่นี้

คุณสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใหม่กว่าได้จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Intel® โดยการค้นหาIntel Entry Storage System SS4000-E ในกล่องค้นหา

Intel กําลังสูญเสียสคริปต์การกู้คืนการเข้าถึงระบบและการใช้สคริปต์การกู้คืน ที่มีให้กับลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางหากสูญเสียปัญหาการเข้าถึงระบบเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาฮาร์ดแวร์ของดิสก์ หรือเฟิร์มแวร์ที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตต่อ TA-847

ซอฟต์แวร์กู้คืนนี้จัดเตรียมให้ฟรี "AS IS" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ รวมถึงการรับประกันความเหมาะสมในการค้า ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอ ข้อมูลจําเพาะ หรือตัวอย่างใดๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกของลูกค้า Intel ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อสคริปต์นี้เอง Intel จะไม่ให้บริการสนับสนุนการใช้สคริปต์ Intel ไม่รับประกันว่าการดําเนินการสคริปต์จะส่งผลให้มีการกู้คืนข้อมูล