การเปิดใช้งานคุณลักษณะขั้นสูงไม่พร้อมใช้งานหรือได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ Intel® Modular อีกต่อไป

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007271

25/01/2019

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ถูกยกเลิกการผลิตและไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป:

  • Intel® Shared LUN (MFSLUNKEY)
  • Intel® Modular Server แพคการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (MFSLUNCOPY)
  • Intel® Modular Server Advanced Management Pack (MFSADVMGMT)
  • Intel® Modular Server Virtualization Manager (MFSVRT)


การเปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงไม่ได้เป็นไปได้อีกต่อไป

เซิร์ฟเวอร์โมดูลาร์®ของ Intel ได้ถูกยกเลิกและไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป