การสนับสนุนสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000018497

14/07/2023

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้และชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์เสริมได้เลิกผลิตแล้ว หรือจะเลิกผลิตตามวันที่ การสนับสนุนแบบบริการตนเองเริ่ม ขึ้นดังที่แจกแจงไว้ ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

  • มีเนื้อหาด้านการสนับสนุนทางเทคนิคแบบออนไลน์
  • บริการรับประกันผ่านศูนย์รับประกัน
  • การสนับสนุนและบริการสําหรับสมาชิกโปรแกรมแชนแนล Intel ผ่าน Intel® Reseller Center
  • ความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นใน Intel Support Community
หมาย เหตุ

ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคําถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนแบบบริการตนเองเริ่มขึ้น ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์
Intel® Server Board M10JNP2SB กรกฎาคม 2023 Pdf

Intel® Server Board ตระกูล S2600CW
Intel® Server Board S2600CW2K
Intel® Server Board S2600CWTSK
Intel® Server Board S2600CW2
Intel® Server Board S2600CWT
Intel® Server Board S2600CW2S
Intel® Server Board S2600CWTS
Intel® Server Board S2600CWTSR
Intel® Server Board S2600CWTR
Intel® Server Board S2600CW2SR
Intel® Server Board S2600CW2R
Intel® Server Board S2600CW2SKR
Intel® Server Board S2600CW2SK

มิถุนายน 2023 Pdf

Intel® Server Board S1200SPL
Intel® Server Board S1200SPO
Intel® Server Board S1200SPS
Intel® Server Board ตระกูล S1200V5SP
Intel® Server Board ตระกูล S1200SP
Intel® Server Board S1200SPSR
Intel® Server Board S1200SPLR
Intel® Server Board S1200SPOR
ระบบที่ใช้ Intel® Server Board S1200SP
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHCN
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFCN
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000XXSFDR
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000XXSFDR
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000XXSFDRSPP

มิถุนายน 2023 Pdf

Intel® Server Board ตระกูล S2600WT
Intel® Server Board S2600WT2R
Intel® Server Board S2600WT2
Intel® Server Board S2600WT2S
Intel® Server Board S2600WTTR
Intel® Server Board S2600WTT
Intel® Server Board S2600WTTS
Intel® Server Board S2600WTTS1R
Intel® Server Board S2600WTTCR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYSR
HPCR2312WTTYSR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000WT
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HPCR2208WT2YSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYSS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYSR
HPCR2224WTTYSR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYSS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYSR
HPCR2208WTTYSR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HPCR2308WTTYSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HPCR2208WTTYC1R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGSS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HPCR1304WTTGSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GSS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HPCR1208WT2GSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HPCR1208WTTGSR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000WT
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSBPP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GSR
HPCR1304WT2GSR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GS
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTXXX
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTXXX
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000WTXXX
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTXXX
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000WT
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000WT
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® ตระกูล R1000
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® R1208WTTB04NVM
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTVS
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® R1208WTTA04NVM

เมษายน 2023 Pdf
Intel® Server Board S7200AP
Intel® Compute Module HNS7200APF
Intel® Compute Module HNS7200AP
Intel® Server Board ตระกูล S7200AP
Intel® Compute Module HNS7200APL
Intel® Compute Module HNS7200APRL
Intel® Server Board S7200APR
Intel® Compute Module HNS7200APR
ตุลาคม 2022 Pdf
Intel® Server Board S2600KP
Intel® Server Board S2600KPF
Intel® Server Board ตระกูล S2600KP
Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600KP
Intel® Compute Module HNS2600KP
Intel® Compute Module HNS2600KPF
Intel® Server Board S2600KPR
Intel® Server Board S2600KPFR
Intel® Compute Module HNS2600KPR
Intel® Compute Module HNS2600KP24R
Intel® Compute Module HNS2600KPFR
Intel® Server Board S2600KPT
Intel® Compute Module HNS2600KP24
ธันวาคม 2022 Pdf
Intel® Server Board ตระกูล S2600TP
Intel® Server Board S2600TP
Intel® Server Board S2600TPF
Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP
Intel® Compute Module HNS2600TP
Intel® Compute Module HNS2600TPF
Intel® Compute Module HNS2600TP24R
Intel® Server Board S2600TPR
Intel® Compute Module HNS2600TPFR
Intel® Compute Module HNS2600TPR
Intel® Server Board S2600TPFR
Intel® Compute Module HNS2600TP24
Intel® Compute Module HNS2600TP24S
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR
ธันวาคม 2022 Pdf
Intel® Server Board SE7505VB2 เมษายน 2006 ไม่มี
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1300
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2300
สิงหาคม 2007 Pdf
Intel® Server Compute Blade SBXL52 กันยายน 2007 Pdf
Intel® Server Board SE7320SP2
Intel® Server Board SE7525GP2
กุมภาพันธ์ 2008 Pdf
Intel® Server Compute Blade SBX44 กุมภาพันธ์ 2008 Pdf
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® SSR316MJ2 ธันวาคม 2008 ไม่มี
โครงเครื่องเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCE
โมดูลสวิตซ์อีเธอร์เนตเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCEGBESW1
โมดูลสวิตซ์อีเธอร์เนตเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCEGBESW10
โมดูลการจัดการเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCECMM
Intel® Server Compute Blade SBXD132
สิงหาคม 2009 PDF 1
PDF 2
PDF 3
PDF 4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4/M
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR4850HW4/S
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4/M
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR6850HW4/S
มิถุนายน 2010 Pdf
Intel® Server Board S3000PT สิงหาคม 2010 Pdf
Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E
Intel® Entry Server Board SE7221BA1-E
Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E
Intel® Entry Server Board SE7230CA1-E
Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5250-E
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5275-E
ระบบเซิร์ฟเวอร์ระดับเริ่มต้น Intel® SR1325TP1-E
ระบบเซิร์ฟเวอร์ระดับเริ่มต้น Intel® SR1425BK1-E
ระบบเซิร์ฟเวอร์ระดับเริ่มต้น Intel® SR1475NH1-E
Intel® Server Board SE7320EP2
Intel® Server Board SE7320VP2
Intel® Server Board SE7520AF2
Intel® Server Board SE7520BD2
Intel® Server Board SE7520JR2
Intel® Server Board SE7525RP2
ตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5200
ตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1450
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300AF2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300BD2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400SYS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1435VP2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400SYS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400SYSD2
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® SSR212CC
Intel® Storage System SSR212MA
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® SSR212PP บนเทคโนโลยี EMC AX150*
ธันวาคม 2010 ไม่มี
Intel® Server Board S3000AH
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530AH
มีนาคม 2011 Pdf
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1520ML เมษายน 2011 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Board X38ML ธันวาคม 2011 Intel® Quality Document Management System
Intel® Entry Storage System SS4000-E
Intel® Entry Storage System SS4200-EHW
มิถุนายน 2012 Pdf
Intel® Storage Server SSR212MC2
Intel® Storage Server SSR212MC2R
มิถุนายน 2012 Pdf
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR สิงหาคม 2012 Intel® Quality Document Management System
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5295-E
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5299-E
Intel® Server Board S5000PSL
Intel® Server Board S5000XSL
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400
Intel® Workstation Board S5000XVN
ตุลาคม 2012 Pdf
Intel® Server Board S5000PAL
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1550
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500
ตุลาคม 2012 Pdf
Intel® Server Board S5000VCL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530CL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530HCL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530HCLS
ตุลาคม 2012 Pdf
Intel® Server Board S5000VSA
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA
ตุลาคม 2012 Pdf
Intel® Server Board S5400SF
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1560SF
ตุลาคม 2012 Pdf
โมดูลสวิตซ์อีเธอร์เนตเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® IXM5414E
โมดูลสวิตซ์อีเธอร์เนตเซิรฟ์เวอร์เบลด Intel® SBCEGBESW
Intel® Server Board SE7520BB2D2
Intel® Server Compute Blade SBX82
Intel® Server Compute Blade SBXD132
Intel® Server Compute Blade SBXD62
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA
พฤศจิกายน 2012 ไม่มี
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS25 เมษายน 2013 Intel® Quality Document Management System
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS35 ธันวาคม 2013 Intel® Quality Document Management System
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1640TH กุมภาพันธ์ 2014 Intel® Quality Document Management System
Intel® Workstation Board WX58BP เมษายน 2014 Pdf
Intel® Server Board S5500HV กันยายน 2014 Intel® Quality Document Management System
Intel® Compute Module MFS5000SI ตุลาคม 2014 Intel® Quality Document Management System
Intel® Entry Storage System SS4200-E
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1680MV
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR9000MK4U
Intel® Workstation Board S975XBX2
ตุลาคม 2014 ไม่มี
Intel® Server Board S3200SH
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530SH
พฤศจิกายน 2014 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Board S5500BC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC
พฤศจิกายน 2014 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Continuity Suite
Intel® Server Management
ซอฟต์แวร์ Intel® System Management
มกราคม 2015 Pdf
Intel® Server Board ตระกูล S2400GP พฤษภาคม 2015 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Board ตระกูล S3420GP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630GP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695GPRX
พฤษภาคม 2015 Intel® Quality Document Management System
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล H2000LP พฤษภาคม 2015 Pdf
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000EP พฤษภาคม 2015 Pdf
Intel® Server Board S5500WB
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1690WB
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695WB
มิถุนายน 2015 Pdf
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612UR มิถุนายน 2015 Pdf
Intel® Server Board ตระกูล S2400LP กันยายน 2015 Intel® Quality Document Management System
ตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650 กันยายน 2015 Intel® Quality Document Management System
Intel® Compute Module MFS2600KI
Intel® Compute Module MFS5520VIR
พฤศจิกายน 2015 Intel® Quality Document Management System
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS25V2 พฤศจิกายน 2015 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Board S1200KP พฤศจิกายน 2015 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Board S5500HCV
Intel® Server Board S5520HC
Intel® Server Board S5520HCT
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRP
Intel® Workstation Board S5520SC
Intel® Workstation System SC5650SCWS
ธันวาคม 2015 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Board S5520UR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600UR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625UR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล SR2600UR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2625UR
ธันวาคม 2015 Intel® Quality Document Management System
ตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600 ธันวาคม 2015 Intel® Quality Document Management System
Intel® Server Board ตระกูล S2400EP มีนาคม 2017 Intel® Quality Document Management System

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2400LP
Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600JF
Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600WP
Intel® Server Board ตระกูล S1200KP

Intel® Server Board ตระกูล S1200V3RP
Intel® Server Board ตระกูล S1400FP
Intel® Server Board ตระกูล S1400SP
Intel® Server Board ตระกูล S1600JP
Intel® Server Board ตระกูล S2400BB
Intel® Server Board ตระกูล S2400GP
Intel® Server Board ตระกูล S2400SC
Intel® Server Board ตระกูล S2600CO
Intel® Server Board ตระกูล S2600CP
Intel® Server Board ตระกูล S2600GL
Intel® Server Board ตระกูล S2600GZ
Intel® Server Board ตระกูล S2600IP
Intel® Server Board ตระกูล S2600JF
Intel® Server Board ตระกูล S2600WP
Intel® Server Board ตระกูล S4600LH
Intel® Server Board ตระกูล S4600LT
Intel® Server Board ตระกูล S1200BT
ตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000M
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล H2000JF
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล H2000WP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000CO
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000CP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000FP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000GP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000IP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000RP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000SC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4304BT
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000BB
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000GL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000GZ
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000JP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000BB
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000FP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000GL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000GZ
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000IP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000LH2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000LT2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000SC
Intel® Workstation Board ตระกูล W2600CR
Intel® Workstation System ตระกูล P4300CR
Intel® Compute Module HNS2400LP
Intel® Compute Module HNS2400LPF
Intel® Compute Module HNS2400LPQ
Intel® Compute Module HNS2600JF
Intel® Compute Module HNS2600JFF
Intel® Compute Module HNS2600JFQ
Intel® Compute Module HNS2600WP
Intel® Compute Module HNS2600WPF
Intel® Compute Module HNS2600WPQ
Intel® Server Board S1400FP2
Intel® Server Board S1400FP2IOC
Intel® Server Board S1400FP4
Intel® Server Board S1400FP4IOC
Intel® Server Board S1400SP2
Intel® Server Board S1400SP4
Intel® Server Board S1600JP2
Intel® Server Board S1600JP4
Intel® Server Board S2400BB
Intel® Server Board S2400BB4
Intel® Server Board S2400GP2
Intel® Server Board S2400GP2IOC
Intel® Server Board S2400GP4
Intel® Server Board S2400GP4IOC
Intel® Server Board S2400SC2
Intel® Server Board S2400SC2IOC
Intel® Server Board S2400SC2IOC4
Intel® Server Board S2600CO2
Intel® Server Board S2600CO4
Intel® Server Board S2600COE
Intel® Server Board S2600COEIOC
Intel® Server Board S2600CP2
Intel® Server Board S2600CP2IOC
Intel® Server Board S2600CP2J
Intel® Server Board S2600CP4
Intel® Server Board S2600CP4IOC
Intel® Server Board S2600GL
Intel® Server Board S2600GZ
Intel® Server Board S2600IP4
Intel® Server Board S2600IP4L
Intel® Server Board S2600JF
Intel® Server Board S2600JFF
Intel® Server Board S2600JFQ
Intel® Server Board S2600WP
Intel® Server Board S2600WPF
Intel® Server Board S2600WPQ
Intel® Server Board S4600LH2
Intel® Server Board S4600LHP
Intel® Server Board S4600LT2
Intel® Server Board S4600LTP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQJR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQKR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CO4MHGR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216CO4MHJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHGC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCNR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN8
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCNR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304FP2SFCN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304FP2SHDR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304GP2MHDR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SFEN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CO4MHEN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308GP2MHGC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308GP2MHJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308GP4MHJC1
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4XXIP4LXXC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4DC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC10G
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCIOC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4TC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4DC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC10G
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000BB4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LTMJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4DS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC10G
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4IS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LH2HJC2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LH2HKC2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HJC4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GL4GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCIOC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GL4GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224SC2SHGN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304IP4LHPN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2FKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2FKCM
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LHPFJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LHPFKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LT2FKCM
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LT2HJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LT2HKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LT2HVC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LTPFJC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LTPFKC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308BB4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GCIOC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHFN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312FP2MHDR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312FP4MHDR
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGN
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGR
Intel® Workstation Board W2600CR2
Intel® Workstation Board W2600CR2L
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN

กรกฎาคม 2019 Intel® Quality Document Management System
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® JBOD2224S2DP
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® JBOD2312S2SP
กรกฎาคม 2020 Pdf
ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® JBOD2312S3SP กรกฎาคม 2020 Pdf
Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV มีนาคม 2021 Pdf

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2600SR พร้อมผลิตภัณฑ์ดังนี้:

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554600
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554601
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554602
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554200
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554201
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554202
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568600
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568601
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568602
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568200
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568201
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568202
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580600
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580601
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580602
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580200
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580201
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580202

เมษายน 2021 Pdf

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® RAID และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เลิกผลิต
การประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิตแล้วของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ระบุ
การประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิตแล้วของผลิตภัณฑ์ Intel® RAID และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ระบุ