อะไหล่, รายการอุปกรณ์เสริม, และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600TP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007118

18/10/2019

อะไหล่/รายการอุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้อธิบายให้คุณทราบถึงส่วนประกอบที่ต้องใช้สำหรับการกำหนดค่าระบบที่มีบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600TP

ขนาด: 1.70MB
วันที่: ตุลาคม 2019
การปรับปรุงแก้ไข: 2.31

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600TP และ Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP