ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคและการอัปเดตข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® Server Board S2600TP และ Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006889

15/04/2020

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้อธิบายถึง Intel® Server Board S2600TP และ Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP:

  • คุณสมบัติ
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง


ขนาด: ๖.๗ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๖๑


อัปเดตข้อมูลจำเพาะรายเดือน (PDF)icon
การอัปเดตข้อมูลจำเพาะรายเดือนนี้ช่วยให้คุณมี:

  • คำ อธิบาย
  • เปลี่ยน แปลง
  • Errata


ขนาดไฟล์: ๔๕๖ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หมาย เหตุ

ตัวควบคุมการจัดการ Baseboard Management (BMC) ของ Intel® Server สามารถเข้าถึงได้โดยมาตรฐาน, เทอร์มินัลแบบปิดชั้นเปิดหรือเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์ ตัวอย่างหนึ่งคือ IPMIUtility ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะของเซนเซอร์และการควบคุมพลังงาน ลูกค้าเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการใช้ยูทิลิตี้เปิดแหล่งที่มา Intel ไม่มีตัวควบคุมเกี่ยวกับยูทิลิตีเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันการแก้ไขใดๆด้วยยูทิลิตีเหล่านี้

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ intel®และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์®ของ Intel: คู่มือการจัดการเซิร์ฟเวอร์
ข้อความร่วมกันจากอินเตอร์เฟซการจัดการแพลตฟอร์มอัจฉริยะ (IPMI) โปรโมชัน
แหล่งที่มาด้านเทคนิค IPMI