อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC, บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HCV, และ Intel® Workstation Board S5520SC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007063

14/02/2020

อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการกำหนดค่า ไอคอน
คู่มือนี้อธิบายส่วนประกอบที่ต้องใช้เพื่อกำหนดค่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC, S5500HCV, และ Intel® Workstation Board S5520SC พร้อมด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่เหมาะสม

ขนาด: 1.11 MB
วันที่: กรกฎาคม 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 2.8

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

จะรู้ได้อย่างไรว่าฉันมีระบบอะไร
มองหาสติกเกอร์สีขาวบนเมนบอร์ดที่กำกับชื่อว่า PBA ดูตารางที่เชื่อมโยงลำดับหมายเลข PBA กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์หรือเวิร์คสเตชันที่เท่าเทียมกัน

 

หมายเลข PBA เริ่มต้นด้วย บอร์ดเซิร์ฟเวอร์หรือเวิร์คสเตชัน Intel®
E26045 S5520HC
E40912 S5500HCV
E30682 S5520SC

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีค้นหา PBA
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์