ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC S5500HCV/S5520HCT และ SC4550HCBRP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005920

11/10/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อธิบายถึงคุณสมบัติการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูง ข้อกำหนดอัปเดตเอกสารจะเปลี่ยนแปลงการชี้แจงและ errata

Intel® Server Board
หรือระบบ
ข้อมูล จำเพาะ
S5520HC/
S5500HCV/
S5520HCT
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๖,๓๖๘ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๑
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๙
SC5650HCBRPข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๓,๐๙๗ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒
S5520HC/
S5500HCV/
S5520HCT/
SC5650HCBRP
อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๓๕๗ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*