อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200BT

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006642

12/07/2017

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน PDF
ใช้เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับการสั่งซื้อส่วนประกอบสำหรับการปรับตั้งค่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200BT

ขนาด: 1,119 KB
วันที่: มกราคม 2014
การปรับปรุงแก้ไข: 3.3

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
คู่มือบริการ