คู่มือการให้บริการสำหรับ Intel® Server Board®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007008

18/09/2017

คู่มือบริการถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัปเกรดและการซ่อมแซมเซิร์ฟเวอร์หรือระบบนี้

เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนทดแทนส่วนประกอบบนเซิร์ฟเวอร์หรือระบบเซิร์ฟเวอร์

ตารางด้านล่างแสดงถึงตระกูลที่แตกต่างกันของระบบสำหรับ Intel® Server Board®

 
Intel® Server Board®
®คู่มือบริการ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๗,๙๑๓ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๒
R1304BTคู่มือบริการ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๘,๗๕๘ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*