วิดีโอกระบวนการรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006598

26/10/2021

ดูวิดีโอวินี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการรับประกันของ Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel®: 

  • การรับประกันของ Intel® คุ้มครองอะไรบ้าง
  • จะรู้ได้อย่างไรว่าโปรเซสเซอร์ของคุณได้รับคุ้มครองหรือไม่
  • วิธีการรับการสนับสนุน
  • วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การรับประกันโดยใช้เครื่องมือออนไลน์

 

 

เวลา หัวข้อ
00:18  ความแตกต่างระหว่างโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องและแบบถาด 
01:08  อุปกรณ์เสริมสำหรับโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องและความครอบคลุมภายใต้การรับประกัน   
01:52  อุปกรณ์เสริมโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องและความครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
03:05  การทำงานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® 
03:35  การเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกันสำหรับโซลูชันระบายความร้อน Intel®
03:44  การเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง 
04:28  อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อร้องขอการเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกัน 
04:45   วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การรับประกันสำหรับโปรเซสเซอร์ของคุณโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ส่งตั๋วการรับประกัน
ตรวจสอบการรับประกันโดยใช้ศูนย์บริการออนไลน์
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการรับประกันโปรเซสเซอร์ Intel®