การแก้ไขปัญหา Windows* บน Intel® Compute Stick

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006019

26/07/2023

เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคําถามหรือปัญหาของคุณ

คุณกําลังดูอะไรอยู่เหรอครับ? วิธีแก้ไข:
แอป Windows 8.1* บางแอปบนหน้าจอเริ่ม Windows ไม่สามารถเปิดได้ ดาวน์โหลดและติดตั้ง App Update หรือขอเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกัน
เมื่อคุณรีเฟรชหรือรีเซ็ต Windows 8.1* ใน Intel® Compute Stick ของคุณ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดปัญหาในการรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ
ดู ปัญหาการรีเฟรชหรือการรีเซ็ต Intel® Compute Stick
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® Compute Stick
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับ Intel® Compute Stick
ลิงก์การสนับสนุนสําหรับ Intel® Compute Stick