การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Boot ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Server

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005998

09/10/2019

ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเป็นเครื่องมือวินิจฉัยเชิงโต้ตอบที่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาด้านการบู๊ตระบบด้วยผลิตภัณฑ์ Intel® Server

คลิกเพื่อเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ boot ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทางออนไลน์

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Boot Server (เวอร์ชันที่ไม่มีการโต้ตอบ) สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®
การแก้ไขปัญหาไม่มีจอแสดงผลและไม่มีปัญหาด้านการบูตบนโปรเซสเซอร์ Intel®
สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์และเคล็ดลับในการแก้ปัญหา