การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Boot สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Server

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005998

10/12/2020

ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเป็นเครื่องมือวินิจฉัยแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องการบูตระบบด้วยผลิตภัณฑ์ Intel® Server:

คลิกเพื่อเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ boot ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทางออนไลน์