เมนูอัปเดต BIOS ไม่แสดงรายการอุปกรณ์ USB ใน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005964

23/01/2024

หาก BIOS ไม่เห็นไฟล์อัปเดต/กู้คืนในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ลองฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ USB ใหม่โดยไม่ได้ตรวจสอบฟอร์แมตอย่างรวดเร็ว

Quick format

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวม BIOS
ระบุเวอร์ชั่น BIOS บน Intel® NUC