กระบวนการรับประกันสำหรับ Intel® NUC ที่มาพร้อมกับฝาถอดเปลี่ยนได้

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005935

19/01/2021

คำเตือน
อย่าส่งคืนฝาที่ปรับแต่งหรือส่วนประกอบการทำงานที่ปรับแต่งอื่นๆ
คลังสินค้า Intel ไม่มีการคัดกรองฝาหรือส่วนประกอบที่ปรับแต่งและไม่สามารถส่งคืนรายการเหล่านี้ให้กับคุณได้

ดูด้านล่างเพื่อถอดฝาที่ปรับแต่งออกเมื่อส่งคืน Intel® NUC เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าภายใต้การรับประกัน

คลิก  หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Standard Warranty Replacement (SWR)

สถานการณ์ที่ 1: Intel® NUC มีฝาที่ปรับแต่งได้ที่ใช้งานไม่ได้ เช่น ฝาสีต่างๆ หรือฝาที่มีล็อก
 1. ถอดฝาที่ปรับแต่งออกและเก็บไว้
 2. หากคุณยังมีฝาเดิมเก็บอยู่ ให้ติดตั้งกับ Intel NUC ก่อนส่งคืน
 3. หากคุณไม่มีฝาเดิม ให้ส่งคืน Intel NUC โดยไม่มีฝา
 4. ใช้เทปปิดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเลนส์ HDD LED เพื่อป้องกันระหว่างการขนส่ง ดูภาพด้านล่าง
 5. ชุดที่เปลี่ยนใหม่จะจัดส่งให้พร้อมฝามาตรฐาน คุณสามารถติดตั้งฝาที่ปรับแต่งกับชุดที่เปลี่ยนใหม่ได้

โครงเครื่อง Intel® NUC

สถานการณ์ที่ 2: Intel NUC มีฝาที่ปรับแต่งที่ใช้งานได้ ฝาที่ปรับแต่งที่ใช้งานได้มีพื้นที่สำหรับ TV tuner, NFC module หรืออุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
 1. ถอดฝาที่ปรับแต่ง ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเลนส์ HDD LED และเก็บไว้ และเก็บส่วนประกอบที่ทำงานพิเศษ เช่น โมดูลหรือสายเคเบิลไว้ด้วย
 2. หากคุณมีฝาเดิม ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเลนส์ HDD LED อยู่ ให้ติดตั้งรายการเหล่านี้กับ Intel NUC ก่อนส่งคืน
 3. หากคุณไม่มีรายการเดิมเหล่านี้ ให้ส่งคืน Intel NUC โดยไม่มีรายการเหล่านี้
 4. ชุดที่เปลี่ยนใหม่จะจัดส่งให้พร้อมฝามาตรฐาน คุณสามารถติดตั้งชิ้นส่วนที่ปรับแต่งบนชุดที่เปลี่ยนใหม่ได้

Advanced Warranty Replacement (AWR)

สถานการณ์: Intel NUC มีฝาที่ปรับแต่งได้ อาจใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ (เพื่อความสวยงาม)
 1. ชุดที่เปลี่ยนใหม่จะจัดส่งให้พร้อมฝามาตรฐาน
 2. คุณสามารถสลับฝา ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเลนส์ HDD LED ระหว่างชุดที่บกพร่องและชุดที่เปลี่ยนใหม่
 3. ส่งคืนชุดที่บกพร่องที่มีชิ้นส่วนมาตรฐาน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันมีสิทธิ์สำหรับ SWR หรือ AWR หรือไม่